Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Abiks naistele

OLULINE INFO!:

 

Abiks puuetega naistele nii kriisiabis, hoolekandes kui ka teistes eluvaldkondades. Siit on võimalik leida teavet seadustest, mis puudutavad naisi. Samuti on siin viited, kus saame enam infot partneritest, meestest. Siit leiab infot erinevatest organisatsioonidest, kes pakuvad naistele vajalikke terviseteenuseid.

  • HOOLEKANDETEENUSED: Teenused psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele ja lastele. Psüühiliste erivajadustega inimeste all peetakse silmas inimesi, kellel on psühhootiline häire, vaimupuue või orgaaniline psüühikahäire (näiteks dementsus).

             AS Hoolekandeteenused 

             Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus

Pereteemaliste foorumide/veebide alt on samuti võimalik saada abi:

  • Perekool www.perekool.ee (Eesti Ämmaemandate Ühingu Interneti väljaanne Sinule, kes sa planeerid pere juurdekasvu, ootad last või oled juba värske lapsevanem. Selle lehega tahame pakkuda Sinule vajalikku teavet, toetust ning nõustamist alates meditsiinilistest konsultatsioonidest kuni igapäevaelu praktiliste nõuanneteni välja)
  • PEREKASVATUSE INSTITUUT   (Instituudi eesmärgiks on Eesti ühiskonna tugevdamine perekasvatuslikku mõju toetava tegevuse kaudu. PKI ühendab organisatsioone, liite ja üksikisikuid, kes soovivad tegelda lastevanemate koolituse ja nõustamisega. Instituuti kuuluvad pedagoogid, arstid, psühholoogid ja teised perekasvatusest huvitatud inimesed.
  • NETIEMME  eesmärgiks on beebide ja väikelastega kodus olevate emade ühendamine ning nende vaba aja veetmiste võimaluste arendamine.
  • Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele: http://www.tallinnakoda.ee/1,196

 

DeepCMS