Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit

Eesti Puuetega Naiste Ühing asutati 26. septembril 1998. aastal.

2013. aastal muutus katusorganisatsiooniks ja võrgustiku nimeks otsustati: Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL)

2016. aastal otsustas EPNÜL liituda EPIKoja katuse alla.

EPNÜLi põhikiri 

EPNÜLi hea eestkoste tava 

Meie kontaktid:

Juriidiline aadress: Endla 59, Tallinn 10615

Postiaadress: Lastekodu 24-33, Tallinn 10113

e-post: info@epnu.ee; tel.:+327 56453468

Koduleht: http://www.epnu.ee

Panga rekvisiidid:

A/A Swedbankis: 1120280327

Beneficiary: Eesti Puuetega Naiste Ühing (address: 59 Endla Street, Tallinn, Estonia)
Beneficiary's account no IBAN: EE232200001120280327
Beneficiary's bank: Swedbank AS (address: 8 Liivalaia Street,15040 Tallinn, Estonia)
SWIFT/BIC code HABAEE2X

Meie ühingu tunnuslause on: "Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!"

EPNÜL järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit: Vabaühenduste eetikakoodeks

Vaata lisaks: Tartu Ülikooli eetikakeskuse EETIKAVEEB

 

Tänaseks on EPNÜ-l järgmised mittetulundusühendused:

 • Põhja-Eesti osakond eraldus 26. märtsil 2013. a. Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühinguks (registrikood 80355326)
 • Lõuna-Eesti osakond eraldus 13. septembril 2012. a. Tartumaa Puuetega Naiste Ühinguks (registrikood 80347077)
 • Vastavalt avaldusele 30.10.2012 Lõuna-Eesti Erivajdustega Perede Ühing (regisrtikood 80240379), muutis nime 24. märtsil 2015, MTÜ LEEPÜ'st sai MTÜ TM LOOVUS.
 • Vastavalt avaldusele  Haabersti Tugikeskus (registrikood 80352285)

 
Eesmärgid:
Teavitame puuetega naisi ja kogu ühiskonda, et:

 • puue ei takista olemast NAINE
 • meil on samasugused õigused, vastutused ja kohustused, nagu igal teisel naisel – õigus iseseisvale elule, oma pere loomisele, emaks olemisele, haridusele, tööle, ka ühiskondlikule aktiivsusele 
 • meie oleme ka olemas ja loodame saavutada mõistvat suhtumist kõikidelt kaaskodanikelt 
 • kõigil naistel on võrdne õigus haridusele ja tööle

Selleks:

 • Kogume ja levitame puuetega naisi puudutavat informatsiooni 
 • Teavitame puuetega lapsevanemaid nende õigustest ja kohustustest 
 • Toetame erivajadustega noori ja nende vanemaid 
 • Teeme koostööd riiklike institutsioonidega, et tagada puuetega naistele võrdseid toimetulekuvõimalusi 
 • Propageerime võrdõiguslikust
 • Jälgime rahvusvaheliste inimõiguste tagamist ja vajadusel sekkume

 

DeepCMS