Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Eesti Sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. PRAXISe raportist

Uuringu tellis Rahandusministeerium koostoos Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Panga, Eesti Ametiuhingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga. Uuring on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti esimene sõltumatu, mittetulunduslik mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsile, uuringutele ja osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi.
Väljaande autoriõigus kuulub Poliitikauuringute Keskusele Praxis. Väljaandes sisalduva teabekasutamisel palume viidata allikale. Korrektne viide: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. Lühiversioon. Tallinn: Praxis, 2011.

Käesolev lühiversioon teeb kokkuvõtte uuringu „Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“ täisversioonist, mis on saadaval Praxise koduleheküljel www.praxis.ee.

Loe lähemalt: http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tervishoid/Eesti_sotisaalkindlustussuesteemi_jaetkusuutliku_rahastamise_voimalused_luehiversioon.pdf

 

DeepCMS