Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

07.12.2016   Soo ja puude ristumisest feministlike puudeuuringuteni. MARI-LIIS SEPPER

Puue ei ole ainuüksi vaimne ja füüsiline kogemus, vaid hõlmab ka stigmat, mis teeb sellest sotsiaalse kogemuse. Kõiki saab ühiskonda kaasata, kohandades selleks keskkonda ning muutes hoiakuid ja poliitikat. loe edasi...

15.10.2016   Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsuu võitis HEA SÕNA auhinna

HEA SÕNA auhinnaga tunnustab ühendus Eesti Naistoimetajad eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, on sisukas ja selge, keelt väärtustav ja isikupärane. loe edasi...

05.10.2016   Algab üle-Eestiline infopäevade sari vähenenud töövõimega inimestele.

Sotsiaalministeerium koostöös töötukassa ja sotsiaalkindlustusametiga korraldab 11. oktoobrist kuni 2. novembrini Eesti eri linnades infopäevad, kus tutvustatakse uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud küsimusi. Kokku toimub üle Eesti üheksa infopäeva. loe edasi...

27.09.2016   Riik panustab esmatasandi tervishoidu ja tööjõu oskuste parandamisse. Sotsiaalministeerium Pressiteade 27. september 2016

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, tugevdab esmatasandi tervishoidu ning HIV ja narkomaania ennetustegevusi. Tervisekahjustusega inimeste tööle aitamiseks ja toetamiseks käivitub täies mahus töövõimereform. loe edasi...

27.09.2016   Üksi elavatele pensionäridele hakatakse järgmisest aastast maksma toetust. Sotsiaalministeerium Pressiteade 27. september 2016

Valitsuse istungil lepiti täna kokku, et järgmisest aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele isikutele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension. loe edasi...

27.09.2016   Riik investeerib 2017. aastal laste ja perede heaolu tõstmisse. Sotsiaalministeerium Pressiteade 27. september 2016

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid laste ja perede heaolu tõstmisse toetades lasterikaste ja ühe vanemaga perede toimetulekut, luues paremad lapsehoiuteenuste võimalused ja aidates vähendada hoolduskoormust. Samuti jätkub lastekaitse tugevdamine ning ette on nähtud asenduskodude ja erihooldekodude sotsiaaltöötajate palgatõus. loe edasi...

26.09.2016   Töötukassa töö- ja karjäärimess.

Töötukassa töö- ja karjäärimess toimub 27.sept 2016 kell 11.00 - 18.00. Kultuurikatlas Põhja pst 27a, Tallinn loe edasi...

23.09.2016   KUTSE Norra Toetused 2009-2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ LÕPUKONVERENTSILE

Aeg: 28. september 2016 kell 9-17 Koht: Erinevate Tubade Klubi (Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60 A, Tallinn) Sotsiaalministeeriumil on hea meel kutsuda Teid osalema Norra Toetustest rahastatava programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ lõpukonverentsile. Konverentsi peamised teemad on sugu ja haridus, sugu ja meedia ning töö- ja pereelu ühitamine Eestis. Üritusele on oodatud asjakohaste valdkondade huvigruppide, asutuste, kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja ettevõtjate esindajad ning ajakirjanikud. Konverentsi päevakava on lisatud kutsele. Konverents toimub eesti ja inglise keeles ning on varustatud sünkroontõlkega. Konverentsil osalemine on tasuta, kuid eelneva registreerimise alusel. Konverentsi puudutavates küsimustes aitavad teid:  Kaidi Reinart, kaidi.reinart@sm.ee (osavõtt ja registreerimine);  Grete Kaju, grete.kaju@sm.ee (programm ja ürituse sisu). loe edasi...

17.09.2016   Kogemusnõustamise koolitus 16.09.2016

Erinevaid vaatenurki, ootuseid, võimalusi ja seniseid kogemusi toovad infopäeval välja Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituudi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja teenust ning väljaõpet pakkuva organisatsiooni esindajad. Päeva teises pooles toimub kõigi osalejate vaba mõtete vahetus kogemusnõustamise teemal. Võimalus küsida, vastata, arutleda, ideid pakkuda ... . loe edasi...

13.07.2016   Missugust aktiivsust oodatakse osalise töövõimega inimestelt? Heilika Leinus, reporter

Töövõimereform toob piiratud töövõimega inimestele kohustuse olla aktiivne, kuid seni on paljudele inimestele jäänud arusaamatust, mida selle nõudega täpselt silmas peetakse. Sotsiaalministeerium on asunud uusi nõudmisi selgitama. loe edasi...

06.07.2016   Sotsiaalministeerium soovib suurendada ravikindlustuse eelarvet. Sotsiaalministeerium. Pressiteade 6. juuli 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas valitsusele tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsi tulemused. Jätkusuutlikkuse tagamiseks tegi sotsiaalministeerium ettepaneku laiendada ravikindlustuse tulubaasi, hakates ravikindlustuse eelarvesse täiendavalt panustama ka pensionäride eest. loe edasi...

30.06.2016   Täna algab Tallinnas kahepäevane võrdõiguslikkuse konverents. Sotsiaalministeerium. Pressiteade 30. juuni 2016

Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise raames toimub täna ja homme Tallinnas soolise võrdõiguslikkuse konverents, mille peamised teemad on Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2014-2017 ning liikmesriikide koostöö. loe edasi...

29.06.2016   13 tuntud Eesti meest liituvad täna naistevastase vägivalla vastase valge lindi kampaaniaga. Sotsiaalministeerium. Pressiteade 29. juuni 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ettepanekul liituvad täna kell 12 Radisson Blu Sky Hotellis naistevastase vägivalla vastase valge lindi kampaaniaga 13 tuntud Eesti meest, et ühiskonda teavitada ning kutsuda üles võitlema naiste vastu suunatud vägivallaga. Kampaania eesmärk on kaasata mehi naistevastase vägivalla vastasesse tegevusse. loe edasi...

29.06.2016   Algab 30 000 töövõimetuspensionäri teavitamine töövõimereformist. Sotsiaalkindlustusamet. Pressiteade.

Alates homsest hakkab Sotsiaalkindlustusamet saatma teavituskirjutöövõimetuspensionäridele ja puudega inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub 2017 aastal. Töötukassa alustab 1. juulil töövõime hindamist esmakordsetel taotlejatel, alates 1. jaanuarist 2017 ka korduvekspertiisi taotlejatel. Töövõimetuspensionäridel, kelle korduvekspertiisi tähtaeg on 2016. aastal, tuleb jätkuvalt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse. loe edasi...

10.06.2016   Koguperefestivalil Puude taga on inimene? Pressiteade 10. juuni 2016

Homme, 11. juunil kell 11:00 algab Tallinna Stroomi ranna alal tasuta koguperefestival „Puude taga on inimene“ (PTOI). Festivali eesmärk on näidata erinevate inimeste võimekust olla iseseisvad, kui riik ja ühiskond on nende vajadustega arvestanud. Siiani on seda takistanud eelkõige suhtluslõhe. loe edasi...

13.05.2016   ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE

29. aprillil algusega kell 15.00 toimus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu viieteistkümnes tänuüritus. Alustati tunnise paneeldiskussiooniga, kus arutati sotsiaalkaitseministri ja võrdõigusvolinikuga, miks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine Eestis nii visalt edeneb. Arutlusringis esindasid puuetaga inimesi Signe Falkenberg ja Praxise analüütik Vootele Veldre. Tasub meenutada, kuidas üldse alustati võrdõigusvoliniku juures puuetega inimeste õiguste kaitsmist, tol korral panustasid sellesse puuetega naised. On teada EPIKoja kaudu, et viimastel aastatel on olnud prioriteediks puuetega inimeste haridus ja tööelu, mis tuleneb konventsiooni artiklitest. Nüüd, kus on käivitunud töövõimeseadus, on vaja kiiresti moodustada sõltumatu järelvalve komisjon, mille ülesandeks on jälgida puuetega inimeste õiguste kaitset. Selline komisjon võiks kuuluda võrdõigusvoliniku juurde, kuhu kuuluvad puuetega inimeste olukorda ja seadusandlust tundvad kompetentsed ja motiveeritud inimesed. loe edasi...

09.05.2016   10. mail ENUTi kevadkonverentsile "Tulevikku loome täna".

10. mail toimub Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskuse kevadkonverents "Tulevikku loome täna", asukohaga Tallinnas Nordic Hotel Forum'i Siriuse saalis (Viru väljak 3). loe edasi...

21.04.2016   Seminar „Sootundlikud puuetega inimesed“ Saaremaal 5.05.2016

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit viib läbi projekti "Sootundlikud puuetega inimesed 2016. aastal", mille eesmärgiks on tõsta erivajadustega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmest diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega naiste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Projekt viiakse ellu ajavahemikul: 1.02.2016 - 31.10.2016. Planeeritud on kokku kaks seminari Saaremaa ja Viljandimaa puuetega inimestele. Allpool kutse Saare Koja puuetega inimestele ja nende abistajatele. loe edasi...

12.04.2016   Kuidas vähendada meeste ja naiste palga vahet?

Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus kutsuvad Sind võrdse palga päeval 13. aprillil Euroopa Liidu Maja infokeskusesse (Rävala 4, Tallinn), et arutada teemal, kuidas vähendada meeste ja naiste palgavahet. Ürituse algus kell 11. loe edasi...

17.03.2016   Valmis veebinõu tööandjatele võrdsest kohtlemisest. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 17. märts 2016

Võrdõigusvolinik avas täna praktilise veebiportaali „Hea tööandja“, kust tööandjad leiavad vastuseid igapäevases tööelus sageli ette tulevatele küsimustele. Veebikeskkond aitab asutustel ja ettevõtetel orienteeruda võrdse kohtlemise temaatikas ning on abiks tööandjatele hea ja õiguspärase töökultuuri loomisel. loe edasi...

17.03.2016   Nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ esitlus. Kutse

Võrdõigusvoliniku kantseleil on hea meel kutsuda Teid nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ värske numbri esitlusele, mis toimub 18. märtsil kell 15.00 Viru Keskuse Rahva Raamatu 4. korrusel (Viru Väljak 4, Tallinn). loe edasi...

09.03.2016   Täna esitletakse võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 9. märts 2016

Võrdõigusvolinik ja Tartu ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE esitlevad täna värsket uuringut, milles vaadatakse esimest korda koos soolist ja ealist võrdust, rahvusvähemuste, puudega inimeste ja LGBT inimeste olukorda olulistes elukvaliteeti mõjutavates valdkondades. Uuringu esitatud tervikpilt on vajalik otsustajatele inimeste tulevikku puudutavate otsuste tegemisel. loe edasi...

06.03.2016   Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli „Kellel on Eestis hea, kellel parem“ esitlus.

Võrdõigusvoliniku kantseleil on hea meel kutsuda Teid võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli tutvustusele, mis toimub 9. märtsil kell 10.30 Radisson Blu Sky Hotellis (Rävala pst 3, Tallinn). loe edasi...

06.03.2016   Kui sul on puue, on sul samad õigused kui inimestel, kel puuet pole.

Kui sul on puue, on sul samad õigused kui inimestel, kel puuet pole. Sinu võimalused arendada ja teostada ennast ning rääkida kaasa ühiselu kujundamises ei tohi olla teiste inimestega võrreldes piiratumad. Riigi ülesanne on tagada, et puuetega inimestel oleks ühiskonnas samasugune väärikus kui kõigil teistel. Puudega inimesel on samasugused õigused kui teistel ühiskonnaliikmetel – õigus ise oma valikuid teha, õigus luua pere, saada haridust, osaleda töö- ja ühiskonnaelus. loe edasi...

06.03.2016   Naistel ja meestel võrdsed õigused ja võimalused.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab seda, et naistel ja meestel on hariduse saamisel, tööelus, poliitikas, majanduses ning teistes valdkondades võrdsed õigused ja võimalused. Sinu sugu ei tohi piirata sinu võimalusi kujundada oma elu, teha valikuid ning rääkida kaasa sind ümbritseva ühiskonna asjades. loe edasi...

27.01.2016   Konverents "SIHT" 5. veebruaril 2016. Kutse

Olete oodatud 5. veebruaril Tallinna Ülikoolis toimuvale konverentsile SIHT- Sooaspekti Integereerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse. loe edasi...

20.01.2016   Helpific infopäev: kuidas teenida lisaraha teisi aidates. Pressiteade

Veebipõhine tugikeskkond Helpific korraldab 28. jaanuaril Swedbank pangahoones Liivalaia 12 kell 14.00-17.00 tasuta infopäeva. Ürituse eesmärk on tutvustada Helpificut kui vabatahtliku ja tasulise abistamise platvormi ning lähiaja projekte. Huvilistele (üliõpilased, eakad) räägitakse, kuidas olla lihtsalt ja paindlikult isiklik abistaja erivajadustega inimestele – seda nii tasu eest kui ka vabatahtlikult. Abistajad ja abi saanud erivajadusega inimesed jagavad oma isiklikke Helpificu kaudu saadud kogemusi. loe edasi...

DeepCMS