Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Missioon, visioon ja väärtused

MISSIOON: erivajadustega naiste/neidude ja nende perede lõimimine ühiskonda, sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ning soolise võrdõiguslikkuse ideede propageerimine puuetega inimeste seas koolituste, aktsioonide ja teiste ühistegevuste kaudu.

VISIOON: hästi informeeritud, koostööle avatud, sihtrühma kuuluvate inimeste iseseisvat elu ja elukestvat õpet toetav ning soolist võrdõiguslikkust edendav eestkosteühendus kõiki inimesi väärtustavas kodanikuühiskonnas.

VÄÄRTUSED:

  • Ühendame erivanuses, eri suhtlemiskeelega, erinevate lisavajadustega naisi/tüdrukuid ja nende peresid;
  • Oleme koostööle avatud organisatsioon;
  • Propageerime meeste ja naiste võrdsust, et puuetega inimesed elaksid tasakaalustatud ühiskonnas;
  • Soovime edendada erivajadustega naiste/neidude teadlikkust ja eestkostevõimekust, et oskaksime mõista ja ennetada soolist ebavõrdsust ning mitmekordset diskrimineerimist;
  • Suhtume sallimatult ebaõiglusesse ja negatiivsesse diskrimineerimisse;
  • Soovime, et meie mittetulundusühendus muutuks tugevaks inimõiguste organisatsiooniks.
DeepCMS