Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Puuetega mehed

TÄISVÄÄRTUSLIK PERE- JA SEKSUAALELU PUUETEGA MEESTELE

Hea vastaja,

Eesti Puuetega Naiste Ühing viib sel poolaastal läbi üle-Eestilist projekti „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele”. Projekti raames viime läbi käesoleva uuringu ning sügisel korraldame antud teemadel teabepäeva. Uurimusega soovime välja selgitada, mida arvavad puuetega mehed oma pere- ja seksuaalelust, kuivõrd täisväärtuslikuks nad seda peavad; mida nad arvavad teiste samas olukorras olevate meeste pere- ja seksuaalelu kohta, millised on probleemid ja milliseid lahendusi nad näevad.

Soovime, et antud uurimusega saaksid erinevate puuetega ja erinevates vanustes mehed anda nõu ning mõtteid pere- ja seksuaalelu küsimustes ka teistele meestele, kellel on puue. Seega saaksid abi need mehed, kes seda vajavad, ent kes siiani pole leidnud võimalust oma muredega kellegi poole pöörduda ega lihtsalt mõtteid vahetada. Usume, et sellest uurimusest on abi nii neile, kes pere- ja seksuaalelu suhtes abi vajavad kui ka neile, kes oskavad toetavaid mõtteid ning nõu anda ja saavad jagada oma kogemusi.

Kuna puuetega meestel oma organisatsioon puudub, leidsime, et Eesti Puuetega Naiste Ühing võiks selle uurimuse läbi viia, sest EPNÜ propageerib võrdõiguslikke ideid puuetega inimeste seas. Oluline on väärtustada mehi ning nende elukogemusi. Enamik selliseid uurimusi keskendub senini naistele. Seetõttu soovisime osa võtta ka meeste ja võrdõiguslikkuse teemalisest projektikonkursist, mille kuulutasid välja Avatud Eesti Fond ja Sotsiaalministeerium. Projekti partneriks on Ida-Harjumaa Invaühing. Soovime esmakordselt uurida seda teemat ning võimalusel viia samalaadne uurimus tulevikus läbi ka puuetega naiste hulgas.
Puuetega inimestel on õigus suhetele ja seal hulgas seksuaalsuhetele, oma pereelule, õigus kasvatada lapsi ja tulla toime igapäevaeluga. Ühiskond vajab rohkem infot, kuidas tulevad toime puuetega inimesed. Siis kasvab ka mõistvam suhtumine.

Küsimused on grupeeritud teemade kaupa: üldandmed, tervis, mehelikkus, isadus ja tuleviku perspektiive puudutavad küsimused. Teemade valikul on lähtutud artiklite kogus „Meeste identiteeti ja muutuvaid soorolle käsitlevate uurimissuundade ja -probleemide aluste väljatöötamine” (toimetanud Dagmar Kutsar. Tartu, 2005) toodud meesuurimuste alal vajalikest uurimisteemadest.

Oleme väga tänulikud, kui leiad aega sel teemal mõtiskleda ja meile tagasisidet anda. Sinu vastused mõjutavad uuringu tulemust ja sul on võimalus anda oma panus uuele uurimisteemale. Palun täida allolev küsimustik ning saada see meile tagasi e-postiaadressil meesuurimus@gmail.com  või postiaadressil: „UURIMUS”, Ida Harjumaa Invaühing, Kuusalu tee 25, Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa 15. oktoobrini 2007.

 

Iga täidetud ankeet on meie jaoks tähtis.

Sinu poolt antud vastused on konfidentsiaalne ja anonüümne informatsioon. Kui ankeet meieni jõuab, eraldame saatja andmed ankeedi juurest (näiteks e-postiaadressi). Kinnitame, et Sind puudutavad andmed on kaitstud ja neid ei kasutata muul eesmärgil kui antud teemadega seoses vajaliku ülevaate koostamiseks. Uurimustulemused avaldatakse üldistatud kujul ega seostada isikutega. Kui leiad, et ei soovi mõnele küsimusele vastata, jäta vastamata. Samas võid iga küsimuse juurde lisada oma mõtteid.

Oleme mõelnud ka jätkuprojektidele, mille raames soovime välja anda informatiivse kogumiku antud teemadel. Küsimustiku lõppu võid kirjutada oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel Sinuga tulevikus ühendust võtta seoses jätkuprojektidega ja näiteks läbi viia intervjuu antud teemadel.

Palun saada antud küsimustik edasi ka teistele puuetega meestele, keda tead. Kui Sul on soovitusi või mõtteid, kuidas leida aktiivseid vastajaid, anna meile teada.

Paberkujul ankeeti on võimalik saada, pöördudes samadel kontaktidel meie poole. Sel juhul tuleks edastada meile aadress, kuhu me saame küsimustiku postiga saata.

Internetis on ankeet leitav aadressilt:  http://epnu.ee/index.php?1,41 Kairi Rohtmets
Eesti Puuetega Naiste Ühing
Projektijuht

DeepCMS