Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Tegevused ja projektid

Projektidepõhine töö on suunatud:

 • erinevas eas ja erinevate puuetega naiste üksteise ja ühiskonna mõistmisele,
 • oma liidu organisatsiooniliseks arenguks,
 • aktiviseerimaks, julgustamaks puudega naisi erinevates eluvaldkondades,
 • koostööks erinevate naisorganisatsioonidega,
 • koostööks Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonnaga
 • koostööks võrdõigusvolinikuga
 • koostööks puuetega inimeste organisatsioonidega 
 • esindamaks puuetega naisi nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil

TEGEVUSED:

 • teenused (koolitused, tõlketööd, kodulehe arendamine, infolevitamine, õigusabi, uuringud) nii liikmetele kui ka väljaspoole;
 • erivajadustega naiste/tütarlaste, perede ja puuetega inimeste soolise võrdõiguslikkuse alase eestkoste võimekuse tugevdamine (kommunikatsioon, konventsioonid, poliitika);
 • aktiivne liikmete tegevus;
 • rahvusvaheline koostöö.

EPNÜ tegevusplaan 2010-2013 (kinnitatud üldkoosolekul 5.06.2010)


1. Teenused
(tõlketööd, uuringud, koolitused, infolevitamine, kodulehe arendamine) – projektid
• Organisatsiooni iga-aastane tegevus: juhatuse koosolekud 2 korda aastas; Aastakoosolekud temaatiliste infopäevadena.
• Koolitus/seminar: teemadel: „Naiste tööhõive ja majanduslik iseseisvus“, „Naiste tervis – seksuaalsed ja reproduktiivsed õigused“
• Raamatu „Seksuaalsus ja puuetega naised“ toimetamine, trükkiandmine ja levitamine. Raamatu presentatsioon
• Infolehe (2* aastas) trükkimine ja levitamine. Puuetega naiste nõustamine neid puudutavatel teemadel. Erinevate ühenduste tutvustamine
• Võrgustiku kvalitatiivse uuringu lõpetamine ja Interneti kodulehele asetamine
• Raamatu „Täisväärtuslik elu puuetega naistele“ toimetamine, trükkimine ja levitamine
• Tõlked erinevate maade puuetega naiste olukordadest, asetamine kodulehele ja voldikute levitamine
• Kodulehe arendamine, hooldus, serveri teenuste ülevaatamine
• Puuetega naiste eestkoste ja tunnustamine. Koolitus juhatuse liikmetele
• Puuetega inimeste võrdõiguslikkuse-alane koolitus EPIKoja liikmesorganisatsioonides.

2. Võrdõigusalane eestkoste, probleemidele lahenduste pakkumine  (koostöö avaliku ja vabaühenduste sektoriga)
• Esindamine oma liitu Eesti Naiste Koostööketi, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna ja võrdõigusvoliniku kantselei tegevustes.
• Esindamine EPIKoja üritustel, mis on seotud puuetega naiste poliitikaga
• Pöördumised avaliku ja vabaühenduste sektori poole puuetega naiste probleemide osas.

3. Liikmetega töö

 • Tartumaa Puuetega Naiste Ühing - kokkusaamine kord kuus
 • Lõuna-Eesti Erivajadustega Perede Ühing - näituste korraldamine, IA teenuse arendamine
 • Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing - kodulehe täiendamine, koosviibimiste korraldamine kord kvartalis, info levitamine
 • Liidu juhatuse töö (koosolekud ja erinevad tegevused vastavalt põhikirjale ja tegevuskavadele)


4. Rahvusvaheline koostöö
• Kontaktide otsimine ja kirjavahetus Euroopa Liidu puuetega naiste ühendustega.
• Esindamine rahvusvahelistel puuetega naiste koolitustel, seminaridel, konverentsidel jms tegevustes.
• Ühisprojektid naiste organisatsioonidega, et kokku saada rahvusvahelistes laagrites nii Eestis kui ka välismaal.
 

DeepCMS