Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Tervise ja puude mõõtmine.

Maailma Terviseorganisatsiooni puude hindamise küsimustiku juhend
WHODAS 2.0

Toimetajad: T. B. Üstün, N. Kostanjsek, S. Chatterji, J. Rehm
Maailma Terviseorganisatsioon

Sisukord
Eessõna ...................................................................................................................................................
Lühendid ja akronüümid..........................................................................................................................
I osa Taust...........................................................................................................................................
1. Sissejuhatus....................................................................................................................................
1.1. Miks on puude hindamine oluline?...........................................................................................
1.2. Miks on vaja meetodit puude hindamiseks?............................................................................
1.3. Mis on WHODAS 2.0? .............................................................................................................
1.4. Miks peaks WHODAS 2.0 kasutama? .....................................................................................
1.5. Juhendi otstarve ja struktuur....................................................................................................
2. WHODAS 2.0 väljatöötamine......................................................................................................
2.1. WHODAS 2.0 väljatöötamise põhiprintsiip ja mõisteline taust .............................................
2.2. Seos Maailma Terviseorganisatsiooni elukvaliteedi küsimustikuga ......................................
2.3. WHODAS 2.0 väljatöötamine.................................................................................................
2.4. WHODAS 2.0 lõplik struktuur................................................................................................
3. WHODAS 2.0 psühhomeetrilised omadused..............................................................................
3.1. Testimise ja kordustestimise usaldusväärsus ja sisemine järjekindlus .................................
3.2. Faktorstruktuur .......................................................................................................................
3.3. Kultuuridevaheliste erinevuste arvestamine ..........................................................................
3.4. Üksikvastuste omadused .......................................................................................................
3.5. Valiidsus.................................................................................................................................
3.6. WHODAS 2.0 üldpopulatsioonis ............................................................................................
4. WHODAS 2.0 kasutamine .............................................................................................................
4.1. WHODAS 2.0 rakendamine ...................................................................................................
4.2. WHODAS 2.0 edasiarendamine ............................................................................................
II osa WHODAS 2.0 sooritamise ja tulemuste arvutamise praktilised aspektid .....................
5. WHODAS 2.0 sooritamine .............................................................................................................
5.1. WHODAS 2.0 ja selle tõlgete kasutamistingimused..............................................................
5.2. WHODAS 2.0 sooritamise viisid .........................................................................................
5.3. WHODAS 2.0 kasutamise õpetamine..................................................................................
6. WHODAS 2.0 tulemuste arvutamine .............................................................................................
6.1. WHODAS 2.0 koondtulemused .............................................................................................
6.2. WHODAS 2.0 valdkondade tulemused..................................................................................
6.3. WHODAS 2.0 populatsiooninormid.......................................................................................
6.4. WHODAS 2.0 tulemused punktide kaupa.............................................................................
6.5. Puuduvate andmetega tegelemine WHODAS 2.0-s..............................................................
7. Täpsemad määratlused küsimuste kaupa .....................................................................................
7.1. Küsimused A1–A5: demograafilised andmed ja taustteave ..................................................
7.2. Küsimused V1.1–V1.6: kuus valdkonda ................................................................................
7.3. Küsimused F1–F5: pealisleht...............................................................................................

Lähemalt loe: 

Tervise ja puude mõõtmine. pdf

DeepCMS