Skip to main content

[ELIL] PM: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arutelufoorum Tallinnas 28.06.07

See on artikkel tänasest “Postimehest”. Ürituse tähtsust selgitas juba Margit listis mõned ajad varem.
Sellest Sihtkapitalist hakkab sõltuma meie tulevane rahastamine. Seega on kõigil, kel meie tulevik südamel, mõistlik arenguid jälgida, debattidel osaleda ja vajadusel sõna sekka öelda.

Homme toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arutelufoorum  
27.06.2007 13:15, www.postimees.ee

Homme toimub regionaalminister Valllo Reimaa poolt algatatud avalik arutelufoorum, mille käigus töötatakse välja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsioon.

Sihtkapital peab töösse rakenduma 1. jaanuaril 2008, teatas siseministeeriumi pressinõunik Anna-Maria Veidemann.

Regionaalminister Vallo Reimaa sõnul on sihtkapitali eesmärgiks toetada kodanikuühiskonna arengut Eestis, tugevdada kodanikeühendusi ning tõsta nende suutlikkust kaastata struktuurfondide ning erinevate regionaalfondide vahendeid
«Kodanikuühenduste tugevdamine ja vabatahtliku tegevuse arendamine on olulise tähtsusega meie riigi pööramisel näoga kodaniku poole, et kõigis ametkondades võetaks omaks suhtumine: riik peab olema kodaniku jaoks, mitte vastupidi,» ütles Reimaa.

Vastavalt regionaalministriga sõlmitud lepingule veab kontseptsiooni koostamist Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL).

Tänavu suvel toimuvad konsultatsioonid vabaühenduste, ministeeriumide ja riigikoguga teemal, mida ja kuidas 2008. aasta algusest loodav Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastama hakkab.

Esimene kahest plaanitud avalikust arutelufoorumist toimub neljapäeval, 28. juunil, kell 13-15 Tallinna Ülikoolis.

Arutelu avab regionaalminister Vallo Reimaa, ettekanded teevad EMSLi juhataja Urmo Kübar ja sihtkapitali kontseptsiooni projektijuht Agu Laius, kes tutvustavad alternatiive sihtkapitali töösuundade, sihtrühmade, juriidilise vormi ja otsustusmehhanismi teemal.

Ettekannetele järgneb arutelu.

Teine avalik arutelufoorum toimub Tartus 2. augustil. Protsessi käiguga on võimalik end kursis hoida ja taustmaterjalidega tutvuda EMSLi kodulehel järgmisel veebiaadressil: www.ngo.ee/sihtkapital  

Interneti-konsultatsioonid algavad 4. juulist uues kaasamisveebis: www.osale.ee , mis avatakse kahe teema konsulteerimisega: Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011.

Augusti keskpaigaks valmib tagasiside põhjal kontseptsiooni esialgne versioon, mis läheb avalikule aruteluringile. Sealt laekuva tagasiside põhjal koostatakse lõplik variant septembri alguseks.

20 miljoni krooni suuruse aastaeelarvega Kodanikuühiskonna Sihtkapital luuakse valitsuse tegevusprogrammi põhjal 2008. aastast kodanikuühiskonna ja -ühenduste tugevdamiseks Eestis.

Valitsuse tööplaani järgi vastutab protsessi eest regionaalminister.

Sihtkapitali loomist on vabaühendused taotlenud alates 2003. aastast.