Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on alates 2017. aastast osutanud Euroopa Sotsiaalfondi toel nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Teenuse osutamise perioodiks määrati algselt 2017-2020, kuid seoses pideva ja jätkuva vajadusega teenuse järgi, on perioodi korduvalt pikendatud. Kuigi EPIKoda taotles korduvalt pikendamist (loe EPIKoja pöördumist ja põhjendusi) ka peale […]

Continue reading

NIRK rehabilitatsiooni teenusele saab tulla Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Meeskonda kuuluvad: sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, kogemusnõustajad, loovterapeut  ja psühholoog. 1.    Sotsiaaltöötaja teenus. Sotsiaaltöötaja on rehabilitatsiooni Meeskonna koordinaator, kes juhendab inimest teenuste saamisel ja on kontaktisikuks erinevate takistuste ja probleemide lahendamisel. Sotsiaaltöötaja teenuse sisuks on sotsiaalnõustamine, toimetulekut toetavate teenuste selgitamine, tegevuskava täitmise juhendamine, […]

Continue reading

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit oli kaasatud Satu Hyttineni eesti keelde tõlgitud raamatu “Unistused ja ihad. Jutud seksuaalsusest lihtsas keeles” välja andmisesse. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit on teinud koostööd paljude organisatsioonidega. Kui alustasime, oli tabu rääkida puudega inimestega väärkohtlemisest, sildistamisest, vägivallast, seksuaalsusest ja paljust muust, mis meid samuti puudutasid. Oleme nüüdseks palju avatumad, julgemad […]

Continue reading

Endiselt on võimalus puuetega noortel vanuses 18-30 aastat osaleda tasuta noorte arengunõustamise programmis. Eesti Puuetega Inimeste Fond kutsub puudega noori üle Eesti vanuses 18-30 aastat tasuta arengunõustamisele. Puudega noorte arengunõustamine on loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega nõustaja toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Nõustamisel keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele […]

Continue reading

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Pressiteade, 05.04.2022 Justiitsministeeriumi toetusel annab järgmisel kolmel aastal erivajadustega inimestele õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koos SA Õigusteenuste Bürooga. „Oma õiguselu korraldamine võib  inimestele sageli keeruline väljakutse olla, mis probleemide ilmnemisel vajab esimese sammuna asjatundlikku “diagnoosimist” ja toetamist. Riigi poolt seatud fookuse jätkumine erivajadusega inimeste abistamisele väärib kiitust“ ütles SA […]

Continue reading

I grupp toimub esmaspäeviti kell 11.30-13.00, selles grupis on lisaks juhendajale ka abistaja.On veel paar vaba kohta.             Vajalik eelregisreerumine e-aadressil tiiu@tallinnakoda.ee . II grupp toimub esmaspäeviti kell 15.30-17.00. On veel paar vaba kohta.  Tasuta! Kunstiteraapia on mõeldud täiskasvanud puuetega inimestele (eelistatud Tallinna Koja liikmesühingute liikmed).Asukoht: TallinnaKoja tegevuskeskuse hoovimajas (Endla 59). Kunstiteraapia avatud stuudios […]

Continue reading

Üle 50 vabatahtliku seltsilise ja nende eaka sõbra Harjumaalt ja Tallinnast kogunesid 10.12.22 kino Artisesse, et koos tähistada aastaga tuult tiibadesse kogunud seltsiliste liikumist pealinnaregioonis. Vabatahtlikele tänuks kingitud filmielamus ning õdus koosviibimine kohvilauas koos personaalse tunnustusega tehtu eest, vallandas kuhjaga rõõmu kõigi osalejate südameis (fotod, autor Priit Grepp, on kättesaadavad lingil: https://drive.google.com/drive/folders/1PMJK87L3OR8LHqZj-sbgLZ9i2Qeabq3g) Tänaseks on vabatahtlike […]

Continue reading

Tuletame meelde, et tasuta õigusnõustamise saamiseks on puude raskusastet omavatel inimestel võimalus abi saada SA Õigusteenuste Büroolt. Kirjutage oma murest otb@otb.ee või helistage 53 850 005. Loomulikult saavad teenust kasutada ka inimesed, kes vajavad viipekeeletõlget. Tõlgi vajadusest tuleb ÕTB juristi enne kohtumist teavitada. Kui teil on pöördumise osas kõhklusi, siis kuulake EPIKoja podcasti, kus SA Õigusteenuste […]

Continue reading

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel on valmis saanud raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD. Teos koosneb 26 peatükist, milles käsitletakse peamisi inimõiguste teemasid: näiteks inimõiguste ajalugu, ÜRO inimõiguste kaitse süsteem, inimõiguste uurimise metodoloogia, usuvabadus, kogunemis- ja sõnavabadus, laste õigused, puuetega inimeste […]

Continue reading

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks valitsuse määruse sätted, mis kohustasid nõrgenenud kuulmisega vanglaametniku teenistusest vabastama ega lubanud kuulmislangust näiteks kuuldeaparaadiga korrigeerida või vajadusel ametniku tööülesandeid muuta. Lähtudes Eesti põhiseadusest aga ka Euroopa Liidu ning rahvusvahelisest õigusest on Eesti riigil kohustus enne inimese puude tõttu töölt vabastamist otsida lahendusi, misvõimaldaksid tal tööd jätkata, kui see ei […]

Continue reading

  • 1
  • 2
  • 6