Üle 50 vabatahtliku seltsilise ja nende eaka sõbra Harjumaalt ja Tallinnast kogunesid 10.12.22 kino Artisesse, et koos tähistada aastaga tuult tiibadesse kogunud seltsiliste liikumist pealinnaregioonis. Vabatahtlikele tänuks kingitud filmielamus ning õdus koosviibimine kohvilauas koos personaalse tunnustusega tehtu eest, vallandas kuhjaga rõõmu kõigi osalejate südameis (fotod, autor Priit Grepp, on kättesaadavad lingil: https://drive.google.com/drive/folders/1PMJK87L3OR8LHqZj-sbgLZ9i2Qeabq3g) Tänaseks on vabatahtlike […]

Loe edasi

Tuletame meelde, et tasuta õigusnõustamise saamiseks on puude raskusastet omavatel inimestel võimalus abi saada SA Õigusteenuste Büroolt. Kirjutage oma murest otb@otb.ee või helistage 53 850 005. Loomulikult saavad teenust kasutada ka inimesed, kes vajavad viipekeeletõlget. Tõlgi vajadusest tuleb ÕTB juristi enne kohtumist teavitada. Kui teil on pöördumise osas kõhklusi, siis kuulake EPIKoja podcasti, kus SA Õigusteenuste […]

Loe edasi

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel on valmis saanud raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD. Teos koosneb 26 peatükist, milles käsitletakse peamisi inimõiguste teemasid: näiteks inimõiguste ajalugu, ÜRO inimõiguste kaitse süsteem, inimõiguste uurimise metodoloogia, usuvabadus, kogunemis- ja sõnavabadus, laste õigused, puuetega inimeste […]

Loe edasi

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks valitsuse määruse sätted, mis kohustasid nõrgenenud kuulmisega vanglaametniku teenistusest vabastama ega lubanud kuulmislangust näiteks kuuldeaparaadiga korrigeerida või vajadusel ametniku tööülesandeid muuta. Lähtudes Eesti põhiseadusest aga ka Euroopa Liidu ning rahvusvahelisest õigusest on Eesti riigil kohustus enne inimese puude tõttu töölt vabastamist otsida lahendusi, misvõimaldaksid tal tööd jätkata, kui see ei […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Vaata lähemalt https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/noustamine-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele

Loe edasi

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit oli kaasatud Satu Hyttineni eesti keelde tõlgitud raamatu “Unistused ja ihad. Jutud seksuaalsusest lihtsas keeles” välja andmisesse. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit on teinud koostööd paljude organisatsioonidega. Kui alustasime, oli tabu rääkida puudega inimestega väärkohtlemisest, sildistamisest, vägivallast, seksuaalsusest ja paljust muust, mis meid samuti puudutasid. Oleme nüüdseks palju avatumad, julgemad […]

Loe edasi

Endiselt on võimalus puuetega noortel vanuses 18-30 aastat osaleda tasuta noorte arengunõustamise programmis. Eesti Puuetega Inimeste Fond kutsub puudega noori üle Eesti vanuses 18-30 aastat tasuta arengunõustamisele. Puudega noorte arengunõustamine on loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega nõustaja toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Nõustamisel keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Pressiteade, 05.04.2022 Justiitsministeeriumi toetusel annab järgmisel kolmel aastal erivajadustega inimestele õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koos SA Õigusteenuste Bürooga. „Oma õiguselu korraldamine võib  inimestele sageli keeruline väljakutse olla, mis probleemide ilmnemisel vajab esimese sammuna asjatundlikku “diagnoosimist” ja toetamist. Riigi poolt seatud fookuse jätkumine erivajadusega inimeste abistamisele väärib kiitust“ ütles SA […]

Loe edasi

Alates märtsikuust on kuulmislangusega pensioniealistel, kellele on määratud kuulmispuue, võimalus Sotsiaalkindlustusameti kaudu tellida tasuta kirjutustõlke teenust. Kirjutustõlketeenus on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele või hea eesti keelega kurtidele inimestele, kelle jaoks kirjutustõlk teeb kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida saab ekraanilt kohe lugeda.  Vaata täpsemalt https://epikoda.ee/uudised/alates-martsikuust-saavad-tasuta-kirjutustolketeenust-kasutada-ka-vanaduspensioniealised

Loe edasi

Erasmus+ programmide eesmärk on pakkuda üha rohkematele inimestele võimalusi Euroopat, selle naaberriike ning isegi kaugemaid maid avastada, iseennast täiendada, õppida ja uut kogeda. Kaasamine on üks meie olulisemaid väärtusi ning kõrghariduse vallas on selles osas suur samm edasi astutud. Kui varem kvalifitseerusid lisaks Erasmus+ üldisele õpirände toetusele veel täiendavale rahalisele toetusele vaid vajaduspõhise lisatoetuse või […]

Loe edasi

  • 1
  • 2
  • 5