Skip to main content

Eesti Puuetega Naiste Ühing asutati 26. septembril 1998. aastal.

2013. aastal muudeti ühing katusorganisatsiooniks Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL). 2016. aastal liitus EPNÜL Eesti Puuetega Inimeste Kojaga. EPNÜL järgib oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit.

Kontaktid

Registrikood: 80055707
Juriidiline aadress: Endla 59, Tallinn 10615
Postiaadress: Lastekodu 24-33, Tallinn 10113
E-post: info@epnu.ee
Tel: +327 5645 3468
Koduleht: www.epnu.ee

Panga rekvisiidid

Pangakonto: EE232200001120280327 Swedbank

Bank account details:
Beneficiary: Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit
Address: Endla 59, Tallinn, Estonia
IBAN: EE232200001120280327
Bank: Swedbank AS (Estonia)
SWIFT/BIC code: HABAEE2X

Eesmärgid

Teavitame puuetega naisi ja kogu ühiskonda, et:

 • puue ei takista olemast NAINE!
 • meil on samasugused õigused, vastutused ja kohustused nagu igal teisel naisel:
 • õigus iseseisvale elule,
 • oma pere loomisele, emaks olemisele,
 • haridusele ja tööle,
 • samuti ühiskondlikule aktiivsusele.
 • meie oleme olemas ja loodame saavutada mõistvat suhtumist kõikidelt kaaskodanikelt

Selleks:

 • kogume ja levitame puuetega naisi puudutavat informatsiooni,
 • teavitame puuetega lapsevanemaid nende õigustest ja kohustustest,
 • toetame erivajadustega noori ja nende vanemaid,
 • teeme koostööd riiklike institutsioonidega, avaliku sektoriga, et tagada puuetega naistele võrdseid toimetulekuvõimalusi.
 • propageerime võrdõiguslikkust ja jälgime rahvusvaheliste inimõiguste tagamist.
 • vajadusel sekkume ja teeme koostööd ebavõrdsuse vähendamiseks.