• et
 • en
 • ru

Eesti Puuetega Naiste Ühing asutati 26. septembril 1998. aastal. 2013. aastal muutus katusorganisatsiooniks ja võrgustiku nimeks otsustati: Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL). 2016. aastal otsustas EPNÜL liituda EPIKoja katuse alla.

Kontaktid

Registrikood: 80055707
Juriidiline aadress: Endla 59, Tallinn 10615
Postiaadress: Lastekodu 24-33, Tallinn 10113
E-post: info@epnu.ee
Tel: +327 5645 3468
Koduleht: www.epnu.ee

Panga rekvisiidid

Pangakonto: EE232200001120280327 Swedbank

Bank account details:
Beneficiary: Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit
Address: Endla 59, Tallinn, Estonia
IBAN: EE232200001120280327
Bank: Swedbank AS (Estonia)
SWIFT/BIC code: HABAEE2X

Eesmärgid

Teavitame puuetega naisi ja kogu ühiskonda, et:

 • puue ei takista olemast NAINE!
 • Meil on samasugused õigused, vastutused ja kohustused nagu igal teisel naisel:
 • õigus iseseisvale elule,
 • oma pere loomisele, emaks olemisele,
 • haridusele ja tööle,
 • samuti ühiskondlikule aktiivsusele.
 • Meie oleme olemas ja loodame saavutada mõistvat suhtumist kõikidelt kaaskodanikelt

Selleks:

 • kogume ja levitame puuetega naisi puudutavat informatsiooni,
 • teavitame puuetega lapsevanemaid nende õigustest ja kohustustest,
 • toetame erivajadustega noori ja nende vanemaid,
 • teeme koostööd riiklike institutsioonidega, avaliku sektoriga, et tagada puuetega naistele võrdseid toimetulekuvõimalusi.
 • Propageerime võrdõiguslikust ja jälgime rahvusvaheliste inimõiguste tagamist.
 • Vajadusel sekkume ja teeme koostööd ebavõrdsuse vähendamiseks.