• et

18.mail 2018.a toimub Sokos Viru hotelli konverentsikeskuses Eesti Hooldajate Liidu aastakonverents. Päevakava: 11.00 Avamine, sissejuhatus 11.10 Pikaajalise hoolduse süsteemi väljaarendamisest – Häli Tarum, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja 11.40 Erihoolekande arengud (mahud, rahastamise perspektiivid, reorganiseerimise mõju, autistide teenused) – Helen Tähtvere, SKA erihoolekande valdkonnajuht 12.15 Arutelu autistidele vajaliku abi ja teenuste teemal. Selle teema põhjalikuma käsitlemise […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda palub osaleda EPIKoja küsitluses – puuetega inimeste osalemine riigikaitses.   Taust: Eesti Vabariigis ei ole puuetega inimestel enamasti võimalik osaleda riigikaitse ei aja-, tegev- ega asendusteenistuses. Osalise või puuduva töövõimega isiku staatus ei ole aja- või tegevteenistusse asumise seisukohast küll määrav, kuid isiku terviseseisundi tõttu on see praktikas enamasti välistatud. Piirangud tulevad […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Pressiteade 7. mai 2018 Riik piloteerib keerulise hooldusvajadusega täiskasvanute hoolekandes uut lähenemist Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas käskkirja, millega kuulutatakse välja konkurss leidmaks riigile koostööpartneriks omavalitsused, kellega piloteerida uut hoolduse koordinatsiooni mudelit. Projekti eesmärk on luua toimiv tugisüsteem suure hooldusvajadusega inimestele. Piloodi käigus on perearstidel ja sotsiaaltöötajatel võimalus suunata abivajaja hoolduskoordinaatori juurde, kes oskab olukorda […]

Loe edasi

Eesti Naisjuristide Liit, PRESSITEADE 02.05.2018 Eesti Naisjuristide Liit esitleb uut videot „Ahistav jälitamine”. Eesti Naisjuristide Liidu vabatahtlike tehtud videoklipp „Ahistav jälitamine” annab vastused mitmetele küsimustele, mis sellest teemast rääkides ikka ja jälle üles kerkivad. Millal saab rõõmu tegevast tähelepanuavaldusest ahistav jälitamine? Õige vastus – siis, kui see enam rõõmu ei tee! Kes määrab, kas komplimendid, […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 9. aprill 2018 EESTI EAKATELE ELANIKELE, KES VAJAVAD HOOLDUST VÄLJASPOOL KODU, PEAB OLEMA TAGATUD KVALITEETNE JA TURVALINE ÜLDHOOLDUSTEENUS, LEITI TÄNA SOTSIAALMINISTEERIUMIS TOIMUVAL ARUTELUL HOOLDEKODUDE OLUKORRAST JA EDASISTEST TEGEVUSTEST. JÄRELEVALVE TULEMUSED NÄITAVAD, ET PARANDAMIST VAJAVAD NII HOOLDUSPLAANIDE JA RAVISKEEMIDE OLEMASOLU NING JÄRGIMINE, RAVIMITE KÄITLEMINE KUI KA ARSTIABI TAGAMINE HOOLDEKODUDES. „Hooldekodus pakutavate teenuste heal tasemel […]

Loe edasi

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul toimub emadepäeva pidulik kontsert-aktus esmakordselt Tallinnas, Vabaduse väljakul. EV100 emadepäeva kontsert algab 13. mail kell 12, otseülekande teeb ETV.  EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul sünnivad emadepäeva armsamad hetked koos veedetud ajast. “Vabas õhus viibides saab nautida seda ilusat päeva koos tuntud esinejatega, kaasa laulda ning tantsida,“ märkis Rohumaa.  Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse […]

Loe edasi

Ilmunud on Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri Sinuga kevad 2018. Uues numbris on lugemist nii variraporti, hariduse, spordi, tervise jpt teemadel. Paberkandjal materjale on võimalik saada EPIKojast. Kõik varasemad numbrid on samuti leitavad EPIKoja koduleheküljel rubriigis Trükised – www.epikoda.ee/trykised/ajakiri-sinuga/

Loe edasi

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit on kavandanud 2018. aasta jooksul läbi viia seminar/koolituse teemal: “Sugu ja puue” Lääne-Virumaa puuetega inimestele. Seminari eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel.  Eelnevalt oleme korraldanud sarnaseid […]

Loe edasi

EELK Tallinna Diakooniahaigla toetuseks korraldatakse heategevuskontsert, mis toimub 21.aprillil kell 16.00 EELK Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ( Toom-Kooli 6). Piletite müügist saadav tulu läheb funktsionaalsete voodite ja ratastoolide soetamiseks. Täpsema info leiate siit. TEHES HEAD, SAAD NAUTIDA KAUNIST KONTSERTI! Kontserdi korraldaja Maire Martinson MTÜ Tarkade Naiste Klubi tegevjuht

Loe edasi