• et

Alates 1. oktoobrist 2019 jõustub abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Järgnevalt on välja toodud olulisemad määruse täiendused. Ühe suure muudatusena täiendati oluliselt nende abivahendite loetelu, kus puudub korduva tõendi vajadus. Korduva tõendi kaotamine tähendab seda, et kui inimene on eelnevalt tõendi alusel abivahendeid soetanud ja selle kohta on tema isikliku abivahendi kaardil […]

Loe edasi

Külli Haav, galerii Ligi kolmkümmend inimest sai uute parapaatidega Veskiviigi sadamast vee peale ja purjetamist nautida. “Meeldis!” ja “Teistmoodi,” kõlasid nende hinnangud. Purjetamishuvilisi juhendasid paatides olümpiaklassi 470 purjetajad Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann, kellele oli selline kogemus uudne. Meeldejääv kogemus nii instruktorile kui huvilisele “Enim valmistas purjekaga merel olijaile rõõmu vee peal liuglemise […]

Loe edasi

Heinakuu töisel nädalal, mil paljud ametnikud ja linnakodanikud nautisid suvepuhkust, kohtusid jagamismajanduse platvormide esindajad Keiu Roosimägi (Helpific) ja Kristjan Vanaselja (Goworkabit) Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et arutada võimalusi, kuidas läbi liberaalsemate meetmete aidata kaasa pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse leevendamisele,sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja luua paremaid võimalusi iseseisva majandusliku toimetuleku suurendamiseks. Üheks võimaluseks on […]

Loe edasi

2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud ja inglise keelde tõlgitud versiooni esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele 13.02 ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine 09.04. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga ning eelkaitsmist koostas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele […]

Loe edasi

Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlke teenust. Kuulmislangusega inimene saab tõlgi tellida näiteks arsti juurde, ametiasutusse, töövestlusele või kultuuriüritusele minnes. Täna on Eestis sellise teenuse sihtrühm umbes 4000 inimest. Teenuse ajal on tõlk inimese kõrval ning sisestab kuuldava teksti ekraanile, kust teenust vajav inimene seda lugeda saab. „Tõlk sarnaneb selles […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Pressiteade 28. september 2019 Sotsiaalminister Tanel Kiik: 2020. aasta riigieelarvega ehitame sotsiaalselt õiglast riiki Riik jätkab 2020. aastal investeeringuid tervishoidu ravijärjekordade lühendamisse ja esmatasandi arstiabi arendamisse – haigekassa rahastamine suureneb ligi 144 miljoni euro võrra. Samuti tõusevad uuel aastal puudega laste toetused ning Ida-Eestis avatakse lastemaja seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. “Tervishoiuteenuste kättesaadavus ja […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, Pressiteade, 7. august 2019 Sotsiaalministeeriumis koostatud värskest analüüsist selgub, et tööandjad,töötajad ja riik peaksid senisest enam panustama töötaja vaimse tervisehoidmisesse. Töötajate vaimse tervise häired on Eestis teisel kohal töövõime vähenemisepõhjustest. Vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud on Eestishinnanguliselt 572 miljonit eurot aastas ning see summa võib jubalähitulevikus kasvada. „Sageli peetakse psühhosotsiaalseid ohutegureid nii-öelda pehmeteksteemadeks […]

Loe edasi

25. juunil kirjutas ERR “MKM: igaks erijuhtumiks ei saa puudega inimestele sobivaimat sõiduvõimalust tagada”. Artiklis toodi välja, et õiguskantsler juhtis majandusministeeriumi (MKM) tähelepanu sellele, et kui raudteeremondi ajal rongid bussidega asendatakse, jäävad hätta puuetega inimesed ja väikelaste vanemad. Ministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas sõnul ei ole alati võimalik tagada kõigile sõitjagruppidele igaks erijuhtumiks sobivaimaid sõiduvõimalusi. “MKM seisukoht […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 5. juuni 2019 Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. Sotsiaalminister Tanel Kiige allkirjastatud käskkirjaga toetab riik kohtade kohandamist ja loomist kokku 280 000 euroga. „Kohtade kohandamise ja loomisega parandame intervallhoiuteenuse kättesaadavust, loome psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele paremini vastavad teenusekohad ja suurendame teenusepakkujate hulka,“ ütles sotsiaalminister Tanel […]

Loe edasi