Skip to main content

Annetusi EPNÜL tegevuse toetuseks saab teha a/a Swedbankis: EE232200001120280327

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (endine nimetus: Eesti Puuetega Naiste Ühing) on kantud Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sithasutuste nimekirja. Juriidiline isik ei pea meile tehtud annetuselt tasuma tulumaksu ning eraisikul on õigus tehtav annetus oma deklareeritavast tulust maha arvata. Annetuse deklareerimiseks Maksu- ja Tolliametile vajame eraisikust toetaja isikukoodi, palun lisage see ülekande selgitusse. Rohkem infot ja maksuvaba annetamise piirmäärad leiate siit ANNETAJALE samuti annetuste kogumise hea tava ANNETAMISE HEA TAVA.

EPNÜL-e tehtud toetusi kasutame meie vabaühenduse sisuliseks ja vormiliseks edasiarendamiseks, puuetega naiste eestkostevõime tugevdamiseks, nõustamiseks, koolitusteks, võrgustiku laiendamiseks ning uuringuteks.

TÄNAME KÕIKI TOETAJAID!