Skip to main content

Uuringud ja raportid

Siia lehele oleme koondanud huvipakkuvad uuringud, ülevaated ja raportid. Head tutvumist!

Projekti „Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!“küsitluste tulemuste analüüs, Maari Põim, 2023

Elanikkonna hoolduskoormuse uuring 2022

Puue ja pandeemia – COVID-19 kriisi mõju puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele, PRAXIS Aprill 2021

Riigikantselei Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne

“Täiskasvanud erivajadusega inimeste abivajaduse hindamine ning toetavate teenuste pakkumine”, PRAXIS 2021

“Naised poliitikas”, Mõttekoda Praxis uurimuse kokkuvõte, veebruar 2021

“Puudega inimeste toimetulek kriisiajal”, Eesti Puuetega Inimeste Koda, miniuuring, september 2020

Sotsiaalkindlustusameti puude statistika, 31.03.2020 seisuga

“Lähisuhtevägivalla ennetuse ja varase sekkumise kavand Tallinna linnale 2018”, Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus

“Naistevastane vägivald: Euroopa Liitu hõlmav uuring”, European Union Agency for Fundamental Rights

“Vanad inimesed vajavad depressiivsuse ennetamiseks rohkem tähelepanu”, Tartu Ülikool

“Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring”, EPIFond

“Kui puudevaenulikkusest saab kuritegu”, Mari-Liis Sepper

“Puuetega naiste olukord”, Euroopa Parlamendi taotlusel koostatud ettevalmistav arvamus

Sooline segregatsioon hariduses, koolituses ja tööturul (2016-2017), Praxis

Konverentsi “Vanus on vaid number! Kas ka tööturul?” ettekanded, Eesti Inimõiguste Keskus, 21.03.2018

Ülemaailmne naiste tervise näitajate ülevaade, Global Women’s Health Indicators 08.03.2018

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017, Sotsiaalministeerium 06.03.2018

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport “Puuetega inimeste eluolu Eestis”, EPIKoda 01.03.2018

“Elanike teadlikkus ja suhtumine tööhõivereformi”, küsitlusuuring Sotsiaalministeeriumi tellimusel detsembris 2016