Skip to main content

Eesti puuetega naiste võrgustik alustas oma aktiivset tegevust 11.04.1998, mil toimus esimene puuetega naiste foorum. MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing (EPNÜ) asutamiskoosolek toimus 26.09.1998 Tartus, osales 43 asutajaliiget. 2012. aastal otsustasid liikmed muuta EPNÜ katusorganisatsiooniks ja 2013. aastal sai ühingu nimeks MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL). Hetkel kuulub liitu kolm iseseisvat aktiivselt tegutsevat ühendust. 2016. aastal liitus EPNÜL Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ning saab igapäevaseks tegevuseks rahastust EPIFondi kaudu.

Liidu juhatusse kuulub 3 liiget, liidul on koduleht www.epnu.ee ning lisaks oma liikmesorganisatsioonide töö toetamisele oleme iga-aastaselt korraldanud vähemalt 2 seminari/koolitust, keskendudes erivajadustega inimeste probleemidele, diskrimineerimise ja võrdõiguslikkuse teemadele. EPNÜL on liitunud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Naiste Koostööketiga.

Oleme rohkem kui 20 aasta jooksul:

  • süsteemselt vahendanud informatsiooni valdkondades, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust, puuetega naiste hariduse ja töö võimalusi, pereloomise, lastekasvatuse, tugiisikute ja üldiselt puuetega inimeste heaolu teemadel.
  • tõlkinud Euroopa Puuetega Naiste Manifesti ja hinnanud läbi selle manifesti Eestimaa puuetega naiste olukorda.
  • panustanud ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise vajadusele, et näidata ühiskonnale soolist lähenemist konventsioonis.
  • panustanud soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmisele Riigikogus.
  • panustanud perekonnaseaduse parandamisele seoses erivajadustega perede eestkostjate probleemidega. 
  • tõlkinud materjale puuetega naiste olukordadest teistes riikides ja levitanud seda avalikes huvides läbi oma kodulehe.
  • kaardistanud puuetega meeste ja naiste probleeme, et paremini korraldada vastavaid koolitusi ja infopäevi sihtgruppidele valitud teemavaldkonnas.
  • panustanud seksuaaltervise liidu arengukavasse, et näidata puuetega inimeste probleeme antud valdkonnas.
  • esindanud erivajadustega naisi spetsiifilistel seminaridel, aruteludel ja konverentsidel nii Eestis kui ka välisriikides ning ühinenud erinevates kampaaniates, mis panustavad ühiskonna demokratiseerimisele ja õigusloome arengule.

EPNÜL on võrgustik, mis esindab erivajadustega naisi üle Eesti ja seisab puuetega naiste õiguste eest.