• et

Pikalt oodatud ESF rahastusel kogemusnõustajakoolituse riigihange on nüüd viimaks tööküpseks saanud! Õppegrupid alustavad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.Vaata lähemalt! Saame peale pikka ootamist teada anda, et on avatud uus riigihanke rahastusel kandideerimisvoor kogemusnõustajate koolituse õppegruppidesse, mis alustavad novembris ja detsembris 2018. Õppetöö saab toimuma Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Koolitusi korraldab Loov Ruum OÜ. Koolitusi rahastatakse Euroopa […]

Loe edasi

Naiste tugikeskused Naiste tugikeskustes pakume abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Teenuse raames pakume esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist osutame ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakume ka […]

Loe edasi

8.10.2018 PRESSITEADE Eesti Puuetega Inimeste Koda Eesti Puuetega Inimeste Fond Puuetega inimeste esindajad kohtusid peaminister Jüri Ratasega 8. oktoobril kohtusid Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPIFondi) esindajad peaminister Jüri Ratasega, et juhtida tähelepanu puuetega inimeste esindusorganisatsioonide muredele. EPIKoja juhatuse esimehe Monika Haukanõmme sõnul elab 2018. aasta seisuga Eestis üle 157 […]

Loe edasi

1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule edastatavate  suurprojektide taotlusi.  Sotsiaalministeerium võtab vastu taotlusi pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puudega inimestega seotud projektide toetamiseks. Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja jätkusuutlikkus ning seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all  sotsiaalset ettevõtlust või selle […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Pressiteade 26. september 2018 Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse 2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Pressiteade 17.10.2018 Sotsiaalkaitseminister tunnustas peresõbralikke tööandjaid. 17. oktoobril, andis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva pidulikul tunnustusüritusel 13 tööandjale üle peresõbraliku tööandja lõppmärgise. Konkursiga valitud tööandjad läbisid lõppmärgise saamiseks pooleteise aasta jooksul põhjaliku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi, mille jooksul muudeti organisatsiooni töökultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Lisaks pälvisid 31 tööandjat peresõbraliku tööandja algmärgise. Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku […]

Loe edasi

Keskkonna kohandus Alates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb nüüdsest ka kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisteenusega. Nõustamisteenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta/parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ja suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustame puudega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas. Keskkonda […]

Loe edasi

Sotsiaalministeeriumi riigieelarvelistest vahenditest antakse tegevus- ja projektitoetusi mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja muudele organisatsioonidele, mida loetakse seoses varasema koostööga ministeeriumi strateegiliseks partneriks või mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad ministeeriumi valitsemisala valdkondade arengut. Toetuste andmine on reguleeritud sotsiaalministeeriumi riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste andmise tingimuste ja korraga. Sotsiaalministeeriumi 2018. aasta toetuste loetelu. Lisa1. Sotsiaalministeeriumi 2018. aasta toetuste loetelu. Lisa […]

Loe edasi

§ 23. Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu  (1) Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.  (2) Last kasvatavale isikule […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Eesti Külaliikumine Kodukant Pressiteade 3. oktoober 2018 Kuues maakonnas saab kandideerida erivajadustega inimesi abistavasse vabatahtlike projekti Eesti Külaliikumine Kodukant alustas vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles kuue maakonna näitel testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus Vabatahtlike Väravas. Oodatud on vabatahtlikud Hiiu, Lääne-Viru, Harju, Pärnu, Põlva ja […]

Loe edasi