Põhiseaduse § 28 alusel on puuetega inimesed riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Riigikogu valimiste tulemusel pannakse paika järgmiste aastate peamised suunad kogu Eesti arenguks, sh ka puuetega inimeste jaoks olulistel ja eluolulistel teemadel. 2022. poolaasta seisuga on Eestis 128 576 puudega inimest ja ca 25 000 suure hoolduskoormusega omastehooldajat, lisanduvad teised pereliikmed, keda […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda on Paides toimuval Arvamusfestivalil, 12.augustil 2022 väljas oma alaga “𝐊õ𝐢𝐤 𝐨𝐧 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐬!” Lisaks korraldavad alal arutelusid meie head partnerid Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ja Eesti Inimõiguste Keskus. Arutleme teemadel, mis puudutavad karjääripöördeid sotsiaalvaldkonna suunal, hoolivaks ja arvestavaks kodanikuks olemist ning sotsiaalkaitseteemade jõudmist nii valimisprogrammidesse kui ka valitute tegudesse, puudeid ja huumorit, ka […]

Loe edasi

Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusuks 7,9%, mis suurendab 44-aastase staažiga inimese vanaduspensioni veidi üle 42 euro. Selleks vajaliku pensioniindeksi suuruseks kinnitati 1,079. Loe täpsemalt siit https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/pensioni-tostetakse-tanavu-79-protsenti/  

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) meeskonnaga liitus 1. veebruarist uus tegevjuht Maarja Krais-Leosk. Tegevjuhi põhiülesandeks on organisatsiooni igapäevane ja strateegiline juhtimine ning puuetega inimeste huvikaitse võrgustiku edasise arengu vedamine. Maarja Krais-Leosk on pikaajalise kogemusega sotsiaalhoolekande ekspert ja ühtlasi ka sügava puudega tütre ema. “Minu vaade elule, puuetega inimeste teemadele ja huvikaitsele on läbinisti positiivne. Minu […]

Loe edasi

TOETUSED JA HÜVITISED  Rasedus- ja sünnituspuhkus muutub emapuhkuseks   Rasedus- ja sünnituspuhkus nimetatakse 1. aprillist emapuhkuseks ning sünnitushüvitise asemel hakkab Sotsiaalkindlustusamet emadele maksma ema vanemahüvitist. Vanemapuhkusest ja -hüvitisest osa on mõeldud individuaalselt emale ja osa isale ning ülejäänud osa vanemate vahel jagamiseks. https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused   Lapsevanematel tekib võimalus kuni kaks kuud olla samal ajal kahekesi vanemapuhkusel ja saada mõlemal samal ajal vanemahüvitist. […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda, PRESSITEADE, 02.09.2022 25. augustil toimunud Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) üldkoosolekul toimunud valimistel valiti uueks juhatuse esimeheks Meelis Joost. Lisaks valiti juhatuse koosseisu kaks uut juhatuse liiget – Veronika Allas ja Kadri Palk. Varasemast juhatuse koosseisust jätkavad Ulvi Tammer-Jäätes, Kaia Kaldvee, Kairit Numa, Jakob Rosin, Mihkel Tõkke ja Helmi Urbalu. Meelis […]

Loe edasi

Eesti Töötukassa töö- ja karjäärimess toob üle Eesti kokku eri valdkondade tööandjad, kes tutvustavad inimestele töötamisvõimalusi. Tegemist on virtuaalmessiga, mis toimub sel kevadel neljal päeval: 19.–22. aprillini. Töömessil osalemine on tasuta ja osa võivad võtta kõik, kel vähegi huvi. Messi raames saab interneti vahendusel osaleda nii suuremal karjääriseminaril kui töötubades ning suhelda paljude tööandjatega ja […]

Loe edasi

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsertetenduse teleülekanne saab ligipääsetavaks nägemispuudega televaatajatele läbi kirjeldustõlke. Samuti saavad eesti viipekeele tõlke ning subtiitrite toel presidendi kõnest osa kuulmispuudega televaatajad. “Vabariigi aastapäeva raames loodud lavastused pälvivad igal aastal palju kõneainet. Kui varasemalt on lavastuse sisust nägemispuudega inimesed ilma jäänud, siis nüüd juba kolmandat aastat järjest on kõigil soovijatel võimalik vabariigi […]

Loe edasi

Sotsiaaltöös on lähiaastate dilemma, kuidas tagada teenuste kvaliteeti olukorras, kus napib kvalifitseeritud tööjõudu, selgub värskest OSKA sotsiaaltöö valdkonna uuringust. Sotsiaaltöö valdkonnas kasvab lähikümnendil nii töötavate inimeste arv kui ka vajadus uute töötajate järele, näitab OSKA prognoos. Piisava tööjõu tagamiseks on vaja motiveerida senist tööjõudu valdkonnas püsima, suurendada nii taseme-, täiend- kui ümberõppe mahtusid ning kaaluda […]

Loe edasi

Eesti Pimedate Raamatukogu pressiteadet: Täna, 4. jaanuaril, rahvusvahelise pimedate kirja looja Louis Braille 213. sünniaastapäeval, märgitakse ülemaailmset punktkirjapäeva. Punktkiri on sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest kiri, mida selle looja nime järgi nimetatakse ka Braille kirjaks. Louis Braille töötas punktkirja välja 1825. aastal ja pimedate eestlasteni jõudis see 19. sajandi viimasel veerandil. Helisalvestustehnika ja arvutite ning nutiseadmete […]

Loe edasi