Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 6. mail kell 12 -15 puuetega inimestele suunatud e-infopäeval.Päevakava:*12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda puuetega inimestele ja nende lähedastele? – Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht*12:30-13:15 Ülevaade COVID-19 vaktsiinidest ja vaktsineerimise hetkeseisust – Alina Terep, Jüri Tervisekeskuse perearst ja juhataja*13.15-13.30 Sirutuspaus*13.30-15.00 Pensioni ABC- […]

Loe edasi

märtsil algab Eesti riigi puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO puuetega inimeste komitees, mis jätkub 15. ja 17. märtsil. Riigi raporti kaitsmisele on eelnenud mitmeaastane protsess, mille olulise osana on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitanud ÜRO-le variraporti, juhtides tähelepanu peamistele probleemkohtadele konventsiooni täitmisel Eestis.  Rahvusvahelise puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimisega 2012. a tekkis […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium , Haridus- ja teadusministeerium PRESSITEADE, 04.märts 2021 Täna leppisid haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kokku, et üheskoos alustatakse tegevusi koalitsioonileppes toodud erivajadustega laste tugisüsteemi uuendamiseks. Muudatuste eesmärk on pakkuda lastele kiiremat, tulemuslikumat ja terviklikumat abi. Reformi käigus on plaanis ühendada sotsiaal- ja haridusvaldkonna hindamised, korraldus ja teenused, et pakkuda lastele […]

Loe edasi

EPIKoda edastas Reformierakonna ja Keskerakonna juhtkonnale rõhuasetused teemade osas, mille lisamine tulevasse koalitsioonilepingusse aitaks kaitsta puuetega ja erivajadustega inimeste õigusi. Ettepanekud puudutavad võrdset kohtlemist, sotsiaalkaitset, tervishoidu, haridust, ligipääsetavust ja kodanikuühiskonna edendamist.   „Soovin osapooltele konstruktiivseid läbirääkimisi ja loodan, et esile toodud teemad leiavad koalitsioonilepingus kajastamist,“ ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht. Sotsiaalkaitse valdkonnas vajab selgust puude tuvastamise […]

Loe edasi

* Puudega laste tugiteenuste ESF toetus liigub kohalikesseomavalitsustessehttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/puudega-laste-tugiteenuseid-saab-uuest-aastast-kohalikust-omavalitsusest * Asendushoolduse pered saavad peretoetajahttps://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/asendushoolduse-tugiteenustest-2021-aastal * Lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunute sotsiaalserehabilitatsiooni saaminehttps://www.sm.ee/et/uudised/uuest-aastast-lihtsustub-esmasesse-psuhhoosi-haigestunud-inimeste-jaoks-sotsiaalse * Kuulmispuudega lapsed ja pensionärid saavad kaugtõlketeenusthttps://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kaugtolketeenust-saavad-uuest-aastast-kasutada-ka-kuulmispuudega-lapsed-ja-eakad * Riik hakkab rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid2021. aastast hakkab Haigekassa toetama mitmeid uusi teenuseid jaravimeid, nagu vähi sõeluuringuid ravikindlustamata inimestele,käivitatakse vastsündinute galaktoseemia sõeluuring ning laiendataksehooldekodudes õendusabi pakkumise võimalusi. […]

Loe edasi

4. ja 5. mail kl 10-16 avab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus veebiakna kõigile, kes soovivad rohkem teada õppimisvõimalustest Astangu Keskuses. Osalema on oodatud nii rohkemat tuge vajavad inimesed kui nende lähedased ja teisedki huvilised. Kahe päeva jooksul kuuleb, kuidas keskus toetab erivajadusega inimest tema teekonnal iseseisvama elu suunas. Samuti räägime lähemalt keskuses õpetatavatest kursustest (erialadest): kohanemiskursused, […]

Loe edasi

EPIKoja eestvedamisel koostatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variaraport on jõudnud ÜRO süsteemis järgmisse etappi. Lühidalt eelnenust: 2012. juunis ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2015. aasta novembris esitas Eesti riik ÜROle riigi raporti konventsiooni täitmisest.  2018. aasta märtsis avaldas EPIKoda variraportipika eestikeelse versiooni  2019. aasta veebruaris esitas EPIKoda ÜROle variraportiingliskeelse lühema versiooni ja soovitused lisaküsimusteks […]

Loe edasi

26. jaanuaril alustas tööd peaminister Kaja Kallase valitsus. EPIKoja meeskond tutvus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppe tekstiga ja leidis, et see puudutab muuhulgas mitut tähtsat puuetega inimeste ja patsientide teemat. Koalitsioonilepingu kohaselt seisab valitsus ebavõrdsuse vähendamise, ligipääsetavama keskkonna ja sidusama ühiskonna eest. Kajastust leidsid ka osad EPIKoja poolt soovitatud spetsiifilisemad teemad. “Oleme rahul, et mitmed meie poolt […]

Loe edasi

EPIKoja TEGEMISED       2020 aasta saavutuste ja tegevuste lühikokkuvõte 2020. aasta möödus epideemia tähe all, kuid ka enne ja peale kriisi tipphetki oli elu. Võtame uude aastasse kaasa mitu tähtsat töövõitu ligipääsetavuses, tugevama koostöö avaliku sektoriga, nii mõnegi organisatsiooni-sisese arengu ja julged tulevikuplaanid. Loe edasi       EPIKoja ettepanekud haridus- ja teadusminister Jaak Aabile Reedel, […]

Loe edasi

Nele Parrest, Raina Loom | Riigikohtunik, Riigikohtu analüütik Sissejuhatus. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium lahendas hiljuti õiguskantsleri taotluse alusel küsimusi, mis puudutasid sotsiaalteenuste korraldamist Narva linnas. 9. detsembri 2019. a otsuses kohtuasjas nr 5-18-7/8 [1] selgitas kohus sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) rakendamisel esile kerkinud kitsaskohti [2]. Kohaliku omavalitsuse üksusele (KOV) seadusega korraldada antud sotsiaalteenuseid on kokku 13. […]

Loe edasi