• et

Üle Eesti kutseõppeasutustes on võimalik end täiendada 20 eri valdkonnas, kokku pakutakse 836 tasuta kursust keeleõppest maalritöödeni – valik on väga lai. Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ raames. Täpsemalt on võimalik pakutavate kursustega tutvuda: https://www.hm.ee/et/tasuta-kursused Kursuste nimekiri: https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_1_2019.pdf

Loe edasi

Uued ja paremad teenused · 1. jaanuarist alustab tööd ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon, mida tänavu katsetati Pärnus. Kriisiabi telefoni number on alates 1. jaanuarist 116 006. Eesmärk on anda abivajajale kohest emotsionaalset tuge ja julgustada võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga. · Perearsti nõuandetelefonilt 1220 hakkab saama isikustatud nõu. […]

Loe edasi

Eesti Pimedate Raamatukogu, Pressiteade, 02.jaanuar 2019 Punktkirjapäev – 210 aastat Louis Braille sünnist Tänavu 4. jaanuaril möödub 210 aastat rahvusvahelise pimedate punktkirja looja Louis Braille sünnist. Braille kiri ehk punktkiri koosneb reljeefsetest punktikombinatsioonidest, mida loetakse sõrmedega. Kombinatsioonide aluseks on nn. kuuspunkt – ülevalt alla kolm ja vasakult paremale kaks punkti. Igat tähte ja kirjavahemärki tähistab […]

Loe edasi

Sellest nädalast alustab sotsiaalministeerium kampaaniat „Pole hullu“, mis juhib tähelepanu sellele, et iga neljas meist puutub elu jooksul kokku vaimse tervise häirega ja näeb seetõttu maailma omamoodi. Kampaanias annavad mitmed inimesed oma kogemuse põhjal lihtsaid õpetusi, kuidas igapäevaselt erivajadusi arvestades koos paremini tegutseda. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on statistika kõnekas ja mõtlemapanev. „Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) […]

Loe edasi

TALLINN, BNS – Sotsiaalministeeriumil on plaanis 45 000 euroga toetada parapurjetamiseks sobilike paatide ostu. “Puuetega inimesed vajavad tihtipeale täisväärtuslikuks eluks praktilisi lahendusi ja uusi võimalusi,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva BNS-ile. “Näen parapaatides võimalust arenguks, inimeste unistuste ja väljakutsete piiride nihutamiseks. Erinevad tegevusteraapiad aitavad kaasa nii emotsionaalse tasakaalu saavutamisel kui ka füüsilise võimekuse tõstmisel.” Positiivse otsuse korral hangitakse […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad): kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist; kelle […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium Pressiteade 3.jaanuar 2019 Selle aasta jaanuarist jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis tühistavad mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded. Muudatustega kaasajastati töötajate tervisekontrolli korraldamist, töötajate juhendamist ja väljaõpet, esmaabi ettevõttes ning tööõnnetuste uurimist. „Töökeskkonnal, kus veedame suure osa päevast, on oluline mõju inimeste tervisele ja heaolule, mistõttu peame hoolitsema selle eest, […]

Loe edasi

FOTO: Kalev Lilleorg, detsember 2018 Tugiteenused peavad olema puudega inimestele lihtsamini kättesaadavad, leiti sel nädalal sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel puudega inimeste esindusorganisatsioonidega. Huvigruppidega arutati puudega inimeste valdkonna kaasajastamise lahendusettepanekuid, mis on plaanis lõpuks valitsusele esitada ja mis hõlmavad nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi. […]

Loe edasi

Valitsus kiitis heaks pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud, millega plaanitakse arendada edasi kogukonnapõhiseid kodus elamist toetavaid teenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel. Loe artiklit – https://60pluss.postimees.ee/6470985/valitsus-toetas-ettepanekuid-pikaajalise-hoolduse-parandamiseks?fbclid=IwAR14xNaiPze-yvR_XUdw96wrbfXOUsfI6oOnRnfGmkJiL0G9oSh-eIKO4ls

Loe edasi

Sotsiaalministeerium eraldab Eesti Puuetega Inimeste Fondile 400 000 eurot, mida puudega inimeste organisatsioonidel on fondi kaudu võimalik taotleda nii investeeringuteks näiteks ligipääsetavuse ja energiatõhususe parandamisse kui ka invaspordi vahendite ostmiseks. „Puudega inimeste organisatsioonidel on kanda väga oluline roll aidata kaasa erivajadustega inimeste osalemisele ühiskonna- ja tööelus,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Seepärast peab huvikaitsega tegelev võrgustik olema tugev […]

Loe edasi