Skip to main content

Pressiteade: „Euroopa puudega naisele on uus ajaarvamine alanud!”

Eesti Puuetega Naiste Ühing (EPNÜ) osales edukalt konverentsil “Euroopa Võrgustik puudega naistele” 2-4 Mai 2007 Berliinis. Konverentsi organiseeris Assotsiatsioon Weibernetz selleks, et tugevdada olemasolevat võrgustikutööd, ka näiteks Euroopa Naiste Lobitöös ja moodustada otsene võrgustik koostöös juba toimivate organisatsioonide vahel.

Lisa info: http://www.weibernetz.de

Uus ajajärk algas Euroopa Puuetega Inimeste Aasta moto läbi: „mitte midagi meile ilma meieta (nothing about us without us) ”. Selleks et olla esindatud Euroopa tasemel, asutati konverentsi tulemusena „ Euroopa Puuetega Naiste Võrgustikorganisatsioon“. Võeti vastu resolutsioon, millele kirjutas alla 105 inimest ja 16 riiki, sealhulgas ka Eesti Puuetega Naiste Ühingu esindajad. See on tähtis koostöö algus kõikide naiste võrgustike vahel, selleks et ühendada energiat ja seeläbi tugevdada lobitööd, tugevdada puudega naiste osalemist võitluses oma õiguste ja väärikuse eest.

Euroopas on 60 miljonit puudega naist. Puudega naistele Euroopas ei olnud siiani loodud võrgustikku üksteise tundmiseks ja kogemuste vahetamiseks. Nad olid mitte midagi muud kui lihtsalt organiseeritud alagrupid või kuulusid suurte katusorganisatsioonide alla: Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF), Euroopa Naiste Lobitöö (EWL), Rahvusvahelised Puuetega Inimesed (DPI) ja teistesse rahvusvahelistesse puudespetsiifilistesse organisatsioonidesse.

Puudega naised on topelt ebasoodsamas olukorras, kui naised/mehed ja kui puudega mehed.

See väide rakendub kogu Euroopas.

Rohkem kui 70% puudega naist Euroopas on kogenud seksuaalset vägivalda.
Kuni 50% kõikidest puudega naisest on olnud füüsiliselt kuritarvitatud, nende elu jooksul, ja see on tõenäoliselt jäämäe tipp.
Ainult 25% puudega naist omavad töösuhet.
Puudega emad ei ole sageli kindlustatud lisaabiga, mida nad vajavad oma lapse eest hoolitsemiseks.
Puudega emadel on peaaegu võimatu taastada töösuhet.

Konverentsil osalesid EPNÜ juhatuse liikmed Jelena Pipper ja Mare Abner

Konverentsi kulud aitas Eesti Puuetega Naiste Ühingul osaliselt katta Avatud Eesti Fond.

Euroopa Sotsiaalfondi konverents – tänuüritusele “Ühine Euroopa – inimlikum ja edukam”

KUTSE

Sotsiaalministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium ootavad Teid osalema 14. mail algusega kell 10.00

Euroopa Sotsiaalfondi konverents – tänuüritusele „Ühine Euroopa – inimlikum ja edukam” Tallinna Ülikooli uue õppehoone Tallinna saalis (II korrus, U-218, Uus-Sadama 5 Tallinn).

Konverentsi eesmärgiks on tänada ESF projektide rakendajaid, kes tänaseks juba ligi 3 aasta jooksul on panustanud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel Eesti inimeste arendamisse. Programm võtab kokku ESF-i tegemised aastatel 2004 – 2006 ja heidab pilgu järgneval 7 aastal Euroopa Sotsiaalfondi toel planeeritavale. Ühtlasi on toimuv konverents pühendatud Euroopa Sotsiaalfondi 50. aastapäevale.

Kõik konverentsil osalejad on oodatud pärastlõunasele vastuvõtule Väliskunsti Muuseumis (kutsed konverentsile registreerimisel).

Lisaks on Tallinna Ülikooli konverentsikeskuse aatriumis avatud ESF projekte tutvustav fotonäitus ning konverentsi osalised saavad kingituseks värske Euroopa Sotisaalfondi Eesti edulugude raamatu.
Palume osalejatel registreeruda hiljemalt 10. maiks 2007 e-posti aadressil sotsiaalfond@sm.ee või telefonil 626 9187.

AJAKAVA

Konverents

I osa – Euroopa Sotsiaalfond Eestis aastatel 2004 – 2006

9.15 – 10.00 Kogunemine ja registreerimine

10.00 – 10.05 Tervitussõnad Sotsiaalministeeriumi poolt

10.05 – 10.15 ESF 50. aastapäevale pühendatud Euroopa Komisjoni tervitussõnad

Pilk edukalt ellu viidule:

10.15 – 10.35 Meede 1.1: projekt „Innomet II”

10.35 – 10.55 Meede 1.2: Mentorlusprogramm

10.55 – 11.15 Meede 1.3: projekt „Käsitööga tööle”

11.15 – 11.35 Meede 1.4: Edusammud haldussuutlikkuse tõstmisel

11.35 – 12.10 Kohvipaus

II osa – Euroopa Sotsiaalfond Eestis aastatel 2007-2013

12.10 – 12.20 ESF uuel programmeerimisperioodil – Inimressursi arendamise rakenduskavast ülevaade

Prioriteetsete suundade tutvustus:

12.20 – 12.40 Elukestev õpe, Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

12.40 – 12.55 Pikk ja kvaliteetne tööelu

12.55 – 13.10 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks

13.10 – 13.25 Suurem haldusvõimekus

13.25 – 13.30 Konverentsi ametliku osa lõpetamine

Vastuvõtt Väliskunsti Muuseumis

14.00 – 14.05 Haridus- ja teadusministri tervitus

14.05 – 15.30 Suupisted ja muusika (esinevad Vanemuise teatri orkestrandid)

Tehniline info: http://www2.sm.ee/esf/index.php?lk=281  

Eesti Kunstiakadeemia projekt: “Käsitööga tööle”

Partneriteks selles projektis on Eesti Puuetega Naiste Ühing ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Projekt sai alguse kolm aastat tagasi ja lõpeb 2007. aasta oktoobris.

Liisa ja Kärt annavad teada projektis osalejatele järgmist.

 

Meie rõõmuks ja kurvastuseks hakkab viimane koolitusaasta lõpule jõudma. Kokkuvõtteks oleme planeerinud teha kataloogi, mis jääks veel aastateks meenutama tehtud tööd. Selleks, et asi hästi õnnestuks ja sügiseks valmis saaks, vajame teie kõigi abi. Palun vaadake üle oma tegevusaruanded (kes tahab, saab need kontorist prinditud kujul) ja koostage 15-ks maiks vabas vormis kokkuvõte tehtust. See tekst oleks aluseks tutvustamaks kataloogis teie maakonna rühma, selle arengut ja tulemusi. Samuti pildistage sellel õppeaastal tehtut ning koti-konkursi töid. Tegevust kajastava fotomaterjali küllaldane olemasolu on äärmiselt tähtis ka kataloogi seisukohalt.

 

Ja siis! Meenutame, et kontori köögis on eelmise konkursi asjad, mida peaksime koos üle vaatama ja identifitseerima mõned, milledel on sildid küljest tulnud. Nende asjade kätte toimetamine võiks jääda tugiisikute lahendada. Katsuge oma tugiisikuid selles suhtes tagant torkida, et asjad ennem suve omanikeni jõuaksid! Palun leidke aega meie juurest läbi tulemiseks ja helistage ennem, et saaksime kohalolekus kindlad olla!

Kena pusimist ja ootame peatset kohtumist!

 

 

Lastekaitsepäevale pühendatud joonistusvõistlus

Isamaa ja Res Publica Liidu Naiskogu ning Heategevusfond Dharma kuulutavad välja lastekaitsepäevale pühendatud joonistusvõistluse
«Oleks minu olemine, teiseks  minu tegemine, küll mina teaksin, mis mina teeksin…» (Rahvalaul)

Isamaa ja Res Publica Liidu Naiskogu ning Heategevusfond Dharma kutsuvad lapsi ja nende peresid osalema lastekaitsepäevale pühendatud joonistusvõistlusel. Joonistusvõistluse teema on «Oleks minu olemine…»

Palume lapsi joonistada kõike seda, mis nende ümber toimub ja nende meeli köidab. Joonistada võib oma pere ja sõpru, lapsepõlvemuljed, kodu ja koduümbrust või Eestimaad sellisena, milline see praegu on või sellisena, millisena seda tulevikus näha tahad. Joonistada võib nii õnnelikku ja rõõmsat kui ka kurba päeva, suuri ja väikesi unistusi. Unistused võivad olla uskumatud ja väga kummalised – neid saab aga alati huvitavaks pildiks kujundada. Tore pilt pakub naudingut paljudele teistele inimestele, kes Sinu joonistust vaatavad ning Sinu  tunnetele kaasa elavad – seepärast korraldatakse võistlusele saadetud töödest näitus Riigikogu ruumides.

Joonistusvõistluse teema on väga avar ning vaba on ka tehnikate ja vahendite valik (pliiatsid, viltpliiatsid, vesivärvid, rebimistehnika jne). Pildi suurus peab olema A3.  Pildi tagumisele küljele tuleb kirjutada oma töö pealkiri. Kui ise veel kirjutada ei oska, võib paluda ema-isa, vanema õe-venna, kasvataja, õpetaja abi. Lapsevanemad ja vanavanemad, kasvatajad ja õpetajad, kes joonistavad koos lastega, võivad samuti oma tööd laste omadega koos ära saata. Parimad tööd selgitatakse välja erinevates vanusegruppides: eelkooliiga, algkool, põhikool. Igas vanuseastmes autasustatab ˛ürii paremate tööde autoreid. UNICEF Eesti tunnustab oma lemmikuid.

Joonistusvõistlus on üle-eestiline. Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2007.

Näituse avamine ja osalejate autasustamine toimub lastekaitsepäeval,1. juunil Riigikogus.

Joonistused saab tuua või saata postiga aadressil Wismari 11, 10136 Tallinn. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna «Joonistusvõistlus». Töö pöördele kirjutage oma joonistuse pealkiri, autori nimi ja vanus ning kontaktandmed: aadress, telefon, e-post.

Head loomerõõmu ning fantaasialendu!
Lisainformatsioon:

Elle Kull 55590652,  Lehte Jõemaa 5114557, IRL Naiskogu juhatuse liikmed Malle Eenmaa   6109207; 5035528, SA Dharma tegevjuht

Euroopa puuetega naiste võrgustik – konverents

2.05.07 – 4.05.07 toimub Saksamaal Berliinis konverents “Euroopa Puuetega Naiste Võrgustik”

Eesti Puuetega Naiste Ühing on ainukene Eestis tegutsev organisatsioon, kes püüab olla hääletoruks erivajadustega naiste probleemide lahendamisel. EPNÜ üheks eesmärgiks on luua võrgustik puuetega naiste vahel oma vabariigis ja ühendada see Euroopa võrgustikuga.
Meile on väga vaja kogemusi ja arengut, et siduda meie võrgustik Euroopa Liidu võrgustikuga. Samas annab see võimaluse luua uusi tutvusi ja tunda meie organisatsiooni vajalikkust.

2007 aasta on Võrdsete Võimaluste Aasta kõigile! Euroopas on 60 miljonit puudega/erivajadusega naist. Naised ei saa praegu võrdselt kasutada kõiki ühiskonna võimalusi. See peab olema muudetud! Koopereerumine puuetega naiste vahel kõikide Euroopa riikide vahel on väga olulise tähtsusega.
On olemas võrgustikud, kus saavad osaleda puuetega naised, nagu näiteks Euroopa Puuetega Inimeste Foorum(EDF), Euroopa Naiste Lobby (EWL) ja Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Organisatsioon (DPI).
Samuti on olemas puuetega naiste võrgustikud mõnedes Euroopa riikides. Konverents soovib kokku tuua kõik olemasolevad töötavad võrgustikud ja üles ehitada Euroopa Puuetega Naiste Võrgustik.
Pealegi, see on ka aeg koos rõõmustada, õppides üksteist tundma. Tähistada jõudu, mis omavad puudega naised viibides koos lõunasöögil ja veetes koos kultuuriprogrammiga õhtul.
Töötame koos, võideldes puuetega naiste huvide eest! Oleme võimsad, vägevad, tugevad selleks et oleks parem elu erivajadustega naistel.
Läbi selle, loodame teostada oma põhieesmärgi olla puuetega naiste õiguste eest väljas

EPNÜ esindajaks sellel konverentsil on Jelena Pipper ja Mare Abner.

Osalemist sellel konverentsil toetab Avatud Eesti Fond.

 

Konverentsi kohta infot saab siit:

http://www.weibernetz.de/conference.html

EPNÜ aastakoosolek/seminar

28. aprillil 2007.a. toimub EPNÜ aastakoosolek/seminar Tartus Tähe 101. Esimene pool päeva kuulub 2006. majandusaasta aruandele ja EPNÜ põhikirja uuendustele. Teisel seminari poolel tulevad külilisesinejad rääkima teemal: võrdõiguslikkus

 

Päevakord:

 

  • Registreerimine, kohv:  kell 11.00-11.30
  • Koosoleku avamine: kell 11.30 -11.45
  • Põhikiri: uuenduste kinnitamine: kell 11.45 -12.30
  • Tegevus- ja finantsaruanne: kell 12.45 -13.30
  • Hinnang möödunud aastale ja aruande kinnitamine
  • Lõuna: kell 13.30 – 14.30
  • Külalisesinejad (3 esinejat): kell 14.30 -16.30
  • Koosviibimise lõpetamine ja lahkumine: kell 16.30 – 17.00