Euroopa Sotsiaalfondi konverents – tänuüritusele “Ühine Euroopa – inimlikum ja edukam”

KUTSE

Sotsiaalministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium ootavad Teid osalema 14. mail algusega kell 10.00

Euroopa Sotsiaalfondi konverents – tänuüritusele „Ühine Euroopa – inimlikum ja edukam” Tallinna Ülikooli uue õppehoone Tallinna saalis (II korrus, U-218, Uus-Sadama 5 Tallinn).

Konverentsi eesmärgiks on tänada ESF projektide rakendajaid, kes tänaseks juba ligi 3 aasta jooksul on panustanud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel Eesti inimeste arendamisse. Programm võtab kokku ESF-i tegemised aastatel 2004 – 2006 ja heidab pilgu järgneval 7 aastal Euroopa Sotsiaalfondi toel planeeritavale. Ühtlasi on toimuv konverents pühendatud Euroopa Sotsiaalfondi 50. aastapäevale.

Kõik konverentsil osalejad on oodatud pärastlõunasele vastuvõtule Väliskunsti Muuseumis (kutsed konverentsile registreerimisel).

Lisaks on Tallinna Ülikooli konverentsikeskuse aatriumis avatud ESF projekte tutvustav fotonäitus ning konverentsi osalised saavad kingituseks värske Euroopa Sotisaalfondi Eesti edulugude raamatu.
Palume osalejatel registreeruda hiljemalt 10. maiks 2007 e-posti aadressil sotsiaalfond@sm.ee või telefonil 626 9187.

AJAKAVA

Konverents

I osa – Euroopa Sotsiaalfond Eestis aastatel 2004 – 2006

9.15 – 10.00 Kogunemine ja registreerimine

10.00 – 10.05 Tervitussõnad Sotsiaalministeeriumi poolt

10.05 – 10.15 ESF 50. aastapäevale pühendatud Euroopa Komisjoni tervitussõnad

Pilk edukalt ellu viidule:

10.15 – 10.35 Meede 1.1: projekt „Innomet II”

10.35 – 10.55 Meede 1.2: Mentorlusprogramm

10.55 – 11.15 Meede 1.3: projekt „Käsitööga tööle”

11.15 – 11.35 Meede 1.4: Edusammud haldussuutlikkuse tõstmisel

11.35 – 12.10 Kohvipaus

II osa – Euroopa Sotsiaalfond Eestis aastatel 2007-2013

12.10 – 12.20 ESF uuel programmeerimisperioodil – Inimressursi arendamise rakenduskavast ülevaade

Prioriteetsete suundade tutvustus:

12.20 – 12.40 Elukestev õpe, Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

12.40 – 12.55 Pikk ja kvaliteetne tööelu

12.55 – 13.10 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks

13.10 – 13.25 Suurem haldusvõimekus

13.25 – 13.30 Konverentsi ametliku osa lõpetamine

Vastuvõtt Väliskunsti Muuseumis

14.00 – 14.05 Haridus- ja teadusministri tervitus

14.05 – 15.30 Suupisted ja muusika (esinevad Vanemuise teatri orkestrandid)

Tehniline info: http://www2.sm.ee/esf/index.php?lk=281