Pressiteade: „Euroopa puudega naisele on uus ajaarvamine alanud!”

Eesti Puuetega Naiste Ühing (EPNÜ) osales edukalt konverentsil “Euroopa Võrgustik puudega naistele” 2-4 Mai 2007 Berliinis. Konverentsi organiseeris Assotsiatsioon Weibernetz selleks, et tugevdada olemasolevat võrgustikutööd, ka näiteks Euroopa Naiste Lobitöös ja moodustada otsene võrgustik koostöös juba toimivate organisatsioonide vahel.

Lisa info: http://www.weibernetz.de

Uus ajajärk algas Euroopa Puuetega Inimeste Aasta moto läbi: „mitte midagi meile ilma meieta (nothing about us without us) ”. Selleks et olla esindatud Euroopa tasemel, asutati konverentsi tulemusena „ Euroopa Puuetega Naiste Võrgustikorganisatsioon“. Võeti vastu resolutsioon, millele kirjutas alla 105 inimest ja 16 riiki, sealhulgas ka Eesti Puuetega Naiste Ühingu esindajad. See on tähtis koostöö algus kõikide naiste võrgustike vahel, selleks et ühendada energiat ja seeläbi tugevdada lobitööd, tugevdada puudega naiste osalemist võitluses oma õiguste ja väärikuse eest.

Euroopas on 60 miljonit puudega naist. Puudega naistele Euroopas ei olnud siiani loodud võrgustikku üksteise tundmiseks ja kogemuste vahetamiseks. Nad olid mitte midagi muud kui lihtsalt organiseeritud alagrupid või kuulusid suurte katusorganisatsioonide alla: Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF), Euroopa Naiste Lobitöö (EWL), Rahvusvahelised Puuetega Inimesed (DPI) ja teistesse rahvusvahelistesse puudespetsiifilistesse organisatsioonidesse.

Puudega naised on topelt ebasoodsamas olukorras, kui naised/mehed ja kui puudega mehed.

See väide rakendub kogu Euroopas.

Rohkem kui 70% puudega naist Euroopas on kogenud seksuaalset vägivalda.
Kuni 50% kõikidest puudega naisest on olnud füüsiliselt kuritarvitatud, nende elu jooksul, ja see on tõenäoliselt jäämäe tipp.
Ainult 25% puudega naist omavad töösuhet.
Puudega emad ei ole sageli kindlustatud lisaabiga, mida nad vajavad oma lapse eest hoolitsemiseks.
Puudega emadel on peaaegu võimatu taastada töösuhet.

Konverentsil osalesid EPNÜ juhatuse liikmed Jelena Pipper ja Mare Abner

Konverentsi kulud aitas Eesti Puuetega Naiste Ühingul osaliselt katta Avatud Eesti Fond.