Uudis Lääne-Virumaalt

13. mail 2007 aastal avatakse Tapal Naiste varjupaik.

 Tapal avatakse täna, 13. mail 2007 aastal varjupaik perevägivalla all kannatavatele naistele ja lastele koos emaga, mille eesmärgiks on tagada vägivallaohvrite turvalisus ja nõustamine.

Varjupaigas osutatakse vägivalla ohvritele kriisiabi, pakutakse psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist ning abi juriidiliste probleemide lahendamisel ja ametiisikutega suhtlemisel.

Vägivalla ohvriks langenutele mõeldud varjupaik hakkab teenust osutama ööpäevaringselt ning naine saab seal olla kogu aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, kuid üldjuhul mitte üle seitsme päeva.

Tapa Naiste Varjupaik hakkab teenindama abivajajaid Lääne-Viru maakonnast. Ohvril on võimalik võtta ühendust naiste toetusgrupi esindaja Annega telefonil 55608717, kui ta tunneb lootusetust ja ei tea kuidas edasi elada või vajab varjupaiga teenust.