Eesti Kunstiakadeemia projekt: “Käsitööga tööle”

Partneriteks selles projektis on Eesti Puuetega Naiste Ühing ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Projekt sai alguse kolm aastat tagasi ja lõpeb 2007. aasta oktoobris.

Liisa ja Kärt annavad teada projektis osalejatele järgmist.

 

Meie rõõmuks ja kurvastuseks hakkab viimane koolitusaasta lõpule jõudma. Kokkuvõtteks oleme planeerinud teha kataloogi, mis jääks veel aastateks meenutama tehtud tööd. Selleks, et asi hästi õnnestuks ja sügiseks valmis saaks, vajame teie kõigi abi. Palun vaadake üle oma tegevusaruanded (kes tahab, saab need kontorist prinditud kujul) ja koostage 15-ks maiks vabas vormis kokkuvõte tehtust. See tekst oleks aluseks tutvustamaks kataloogis teie maakonna rühma, selle arengut ja tulemusi. Samuti pildistage sellel õppeaastal tehtut ning koti-konkursi töid. Tegevust kajastava fotomaterjali küllaldane olemasolu on äärmiselt tähtis ka kataloogi seisukohalt.

 

Ja siis! Meenutame, et kontori köögis on eelmise konkursi asjad, mida peaksime koos üle vaatama ja identifitseerima mõned, milledel on sildid küljest tulnud. Nende asjade kätte toimetamine võiks jääda tugiisikute lahendada. Katsuge oma tugiisikuid selles suhtes tagant torkida, et asjad ennem suve omanikeni jõuaksid! Palun leidke aega meie juurest läbi tulemiseks ja helistage ennem, et saaksime kohalolekus kindlad olla!

Kena pusimist ja ootame peatset kohtumist!