Seminar: ebavõrdne kohtlemine Eestis 24.05.07

24. mail 2007 kell 18:00 toimub International University Audentes õppehoones (Tondi 55, ruum 210) seminar "Ebavõrdne kohtlemine Eestis".

Seminar annab võimaluse kuulata, küsida ja teada saada:
mis on diskrimineerimine?
kuidas seda ära tunda?
kuidas seda ära hoida?
mida saab teha kui diskrimineerimine leiab aset?

Oma kogemusi ja teadmisi edastavad Merle Haruoja Eesti Inimõiguste Instituudist ja Helen Kranich, õiguskantsleri nõunik.

Seminar on eestikeelne ning tasuta kõigile huvlistele.

Seminar annab kodanikeühendustele, liitudele ja muudele organisatsioonidele võimaluse saada nähtud ja kuuldud – kaasa võite tuua materjale, et levitada seminari teemat puudutavat sõnumit enda seisukohast !!!!!
Kui see võimalus teile huvi pakub, palun teatage sellest e-posti teel Marianne Meiorgile aadressil marianne.meiorg@audentes.eu.

Küsimused või kommentaarid palume suunata Marianne Meiorgile, Merle Haruojale aadressil info@eihr.ee või Ilvi Jõe-Cannonile aadressil ilvi.joe-cannon@enut.ee.

Seminari korraldavad International University Audentes, Eesti Inimõiguste Instituut ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. Üritust toetavad Sotsiaalministeerium ja Euroopa Komisjon.