Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) väljaanne

2003. aastal viidi läbi uuring puudega naiste ja puudega laste emade ettevõtlikusest Baltimaades. Selles projektis osales ka EPNÜ, kes küsitles ja analüüsis küsimustikke Eesti naiste ja emade osas.

Sel aastal saabus postiga EPNÜ-le kokkuvõtlik lühiaruanne sellest projektist. Raamatu pealkiri on: "Developing Entrepreneurship among Women with Disabilities in the Baltic States. Explotary survey summary report". Ligi 100 eksemplari saadetakse postiga puuetega inimeste organisatsioonidele ja raamatukogudele.

 

Interneti kaudu võib näha seda veebiaadressil: www.ilo.org/publns

 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ehk ILO (International Labour Organization) on ÜRO perekonda kuuluv organisatsioon, mis asutati 1919. aastal.

ILO on maailma ainus rahvusvaheline organisatsioon, mille tööpõhimõtteks on kolmepoolsus – koostöö valitsuse, tööandjate ja töötajate kõige esinduslikumate organisatsioonide vahel.

ILO-l on 185 konventsiooni ja 194 soovitust. 8 konventsiooni käsitlevad töötajate põhiõigusi: ühinemisvabadust, organiseerumisõigust, sunniviisilise ja kohustusliku töö keelustamist, kollektiivläbirääkimise õigust, laste töö kaotamist ning töö- ja kutsealase diskrimineerimise kõrvaldamist.

Praegu kuulub ILO-sse 177 riiki. Eesti Vabariik oli ILO liige alates 1921. aastast ja on täieõiguslik liige taas 13. jaanuarist 1992.

Eesti ILO Nõukogu: www.hot.ee/iloestonia/
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) www.ilo.org