Eesti Naisteühenduste Ümarlaud: Võrdse kohtlemise seadusest

Täna kiitis valitsus heaks võrdse kohtlemise seaduse eelnõu ja saatis selle Riigikogusse.

Eelnõu ise on natuke parem kui valimiste eel välja pakutud variant, kuid loomulikult näeb ette ühtse voliniku ametikoha loomist.
Kuigi justiitsministeerium ENÜ-lt seekord eelnõu kohta arvamust ei küsinud, saatis ENÜ neile eelmise nädala lõpus meili, kus esitas omapoolsed ettepanekud.
Mingit vastust sellele tänaseni tulnud ei ole, kuid ei ole mingit alust arvata, et justiitsministeerium oleks loobunud oma kavatsusest kaotada eraldiseisev soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametikoht ja liita see erinevate vähemuste disrkrimineerimisega tegeleva voliniku haldusalasse.

 Lisa ENÜ kiri Justiitsministeeriumile: docministeeriumile