ENÜ: Eesti raport CEDAW komiteele

ENÜ Edastab teile Eesti riigi raporti, mis vaadatakse läbi selle aasta juulis-augustis toimuval ÜRO CEDAW komitee istungil.
(CEDAW = konventsioon naiste disrkimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta).

Palun tutvuge sellega ja esitage oma ettepanekud ENÜ-le. ENÜ peaks ettepanekud kirja panema nende poolt koostatavasse variraportisse. Variraportit oodatakse ENÜ-lt 17. juuniks, nii et teie arvamusi ootab ENÜ hiljemalt 10. juuniks.
Neljas aruanne naiste diskrimineerimise kohta