Skip to main content

EPIKojas lõppeb töövõime ja puude raskusastme hindamise nõustamise projekt

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on alates 2017. aastast osutanud Euroopa Sotsiaalfondi toel nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Teenuse osutamise perioodiks määrati algselt 2017-2020, kuid seoses pideva ja jätkuva vajadusega teenuse järgi, on perioodi korduvalt pikendatud. Kuigi EPIKoda taotles korduvalt pikendamist (loe EPIKoja pöördumist ja põhjendusi) ka peale 2023. aasta lõppu, ei pidanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ega ka Sotsiaalministeerium seda vajalikuks.

Õiguslike küsimuste korral palume puude raskusastet omavatel inimestel pöörduda alates 01.12.2023 SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) poole (e-post: otb@otb.ee, tel: 53 850 005). EPIKoja koostööpartner ÕTB pakub tasuta õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele üle Eesti. Puudega inimese elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. ÕTB on valmis abistama pöördujaid ka juhtumitel, kui soovitakse vaidlustada puude raskusastme mittetuvastamist. Lisaks on võimalik pöörduda õiguslike küsimuste korral abi saamiseks teiste organisatsoonide poole: epikoda.ee/oigusabi.

EPIKoja poolt alustasime käesoleval aastal mitmete tegevustega võimestamaks inimesi enda ja oma lähedaste õiguste eest seisma ning ka vaidemenetluse võimalusi teadlikult kasutama. 2024. aastal sellega jätkame ning oleme valmis teenuste ja toetustega seotud vaidlustes pakkuma tuge kohtusse pöördumisel. Kõikidel inimestel on võimalik pöörduda nõustamise, info ja toe saamiseks Eesti Puuetega Inimeste Koja poole, kirjutades epikoda@epikoda.ee või helistades 661 6629.

Täiendav info:

EPIKoja projektijuht Tauno Asuja, tauno.asuja@epikoda.ee, 5401 0449

EPIKoja nõustaja Kristi Rekand, kristi.rekand@epikoda.ee, 671 5909

Pea meeles: 5 olulist tegevussammu vajaliku abi saamisel

Vaata/kuula lisaks: Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele (viipekeeles)