Lähisuhtevägivalla teemaline õppefilm Spiralling  Õpetaja juhendmaterjal “TERVED JA TURVALISED SUHTED: Noorte kohtinguvägivalla ennetamine”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016  Õppematerjal “TERVED JA TURVALISED SUHTED: Noorte kohtinguvägivalla ennetamine”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016  VENE KEELES Пособие для учителя “ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: предотвращение насилия при свиданиях  подростков”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016 Учебное пособие “ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: предотвращение насилия […]

Loe edasi

Alates 1. juulist 2018 on sügava puudega täisealise isiku hooldajal või lähedasel võimalik saada kalendriaastas kuni 5 tööpäeva puhkust. 5-le päevale miinimumpalga alusel taustatud hooldajapuhkusele aastas on õigus täisealise sügava puudega inimest hooldavale lähedasele, kes lisaks hooldamisele töötab töölepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti kodulehel kirjeldatakse, kuidas täpselt hooldajapuhkuse taotlemine käib: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus Teemat kajastas ka 01.juuli AK: https://www.err.ee/843538/asja-joustunud-seadusemuudatus-ei-lahenda-koiki-omastehooldajate-muresid

Loe edasi

Eesti Naisjuristide Liit, PRESSITEADE 02.05.2018 Eesti Naisjuristide Liit esitleb uut videot „Ahistav jälitamine”. Eesti Naisjuristide Liidu vabatahtlike tehtud videoklipp „Ahistav jälitamine” annab vastused mitmetele küsimustele, mis sellest teemast rääkides ikka ja jälle üles kerkivad. Millal saab rõõmu tegevast tähelepanuavaldusest ahistav jälitamine? Õige vastus – siis, kui see enam rõõmu ei tee! Kes määrab, kas komplimendid, […]

Loe edasi

01.01.2018 jõustusid õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused. Muudatuse tulemusena anti õppelaenu kustutamise õigus üle Sotsiaalkindlustusametile. Laienenud on ka isikute ring, kes saavad taotleda õppelaenu kustutamist. Lisaks puuduva töövõimega laenusaajale ja/või sügava puudega lapse vanematele saavad taotleda õppelaenu kustutamist ka laenusaajad kelle lapsel tuvastatakse raske puue. Oluline on teada, et kustutamisele kuulub vaid see osa õppelaenust, […]

Loe edasi

Peale eelarve ülevaatamist aasta esimeste kuude tarbimise põhjal hakkab Sotsiaalkindlustusamet alates 1. aprillist uuesti hüvitama Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid abivahendeid, mis on mõeldud tööealistele isikutele. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul on ei teki tänaste prognooside kohaselt puudujääki Euroopa Sotsiaalfondi vahendite osas, millest hüvitatakse abivahendeid tööealistele isikutele. „Sellest tulenevalt saame alates 1. aprillist võimaldada tööealistele inimestele soetada […]

Loe edasi

Loodame, et saate abi, kuigi teenused peale teenuse: e-nõustamine on tasulised. Nõustamisteenused Pärnu linnas: sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, perelepitus, tugiisikuteenus, TASUTA e-nõustamine, muud nõustamisteenused. Loe lähemalt www.sotsiaalnekaasatus.eu

Loe edasi

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad, kes on end abivahendi ettevõttes järjekorda lisanud, saavad pöörduda juulis otse abivahendi ettevõtte poole ega pea ootama järjekorra saabumise teadet. Samuti võtab Sotsiaalkindlustusamet ühendust järjekorras olevate inimestega ning teavitab neid abivahendi soetamise võimalusest. Teatud abivahendite hüvitamisel […]

Loe edasi

Kui soovid teada, kus asub Kogemusnõustajate Koda, kes on liikmed, millised väärtused on kogemusnõustamisel, kes on kogemusnõustajad, kuidas saada kogemusnõustajateks, siis uuri lähemalt Kogemusnõustajate koja kodulehelt: http://www.kogemuskoda.ee/.

Loe edasi