Dementsuse Kompetentsikeskus pakub abi ka eriolukorra ajal.

Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt on avatud dementsuse info- ja usaldusliin 644 6440, mis töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00.

Oodatud on nii tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistide, kui ka dementsusega inimeste ja nende lähedaste kõned. Nõu saamise kõrval võib infoliinile helistada ka murede/rõõmude jagamiseks ning ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindus, ärevust ja depressiooni.

Dementsuse Kompetentsikeskusest saab jätkuvalt abi  ka tugigruppides osalemise kaudu: eriolukorra ajal korraldatakse virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, virtuaalse tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus. Oma soovist tugigrupiga ühinemiseks saab anda märku kirjutades: info@eludementsusega.ee. Virtuaalsete tugigruppide informatsiooni leiab ka kodulehelt www.eludementsusega.ee

Jätkuvalt pakutakse ka personaalse nõustamise (keerulisemad küsimused, mida infoliini kaudu lahendada ei saa) ja ekspertnõustamisteenust (dementsusspetsiifiline nõu spetsialistidele – hästi levinud on nt pöördumised asutuse kohandamise kohta).

Küsimuste korral kirjutage info@eludementsusega.ee