Eesti Naisjuristide Liit, PRESSITEADE 02.05.2018 Eesti Naisjuristide Liit esitleb uut videot „Ahistav jälitamine”. Eesti Naisjuristide Liidu vabatahtlike tehtud videoklipp „Ahistav jälitamine” annab vastused mitmetele küsimustele, mis sellest teemast rääkides ikka ja jälle üles kerkivad. Millal saab rõõmu tegevast tähelepanuavaldusest ahistav jälitamine? Õige vastus – siis, kui see enam rõõmu ei tee! Kes määrab, kas komplimendid, […]

Loe edasi

01.01.2018 jõustusid õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused. Muudatuse tulemusena anti õppelaenu kustutamise õigus üle Sotsiaalkindlustusametile. Laienenud on ka isikute ring, kes saavad taotleda õppelaenu kustutamist. Lisaks puuduva töövõimega laenusaajale ja/või sügava puudega lapse vanematele saavad taotleda õppelaenu kustutamist ka laenusaajad kelle lapsel tuvastatakse raske puue. Oluline on teada, et kustutamisele kuulub vaid see osa õppelaenust, […]

Loe edasi

Peale eelarve ülevaatamist aasta esimeste kuude tarbimise põhjal hakkab Sotsiaalkindlustusamet alates 1. aprillist uuesti hüvitama Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid abivahendeid, mis on mõeldud tööealistele isikutele. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul on ei teki tänaste prognooside kohaselt puudujääki Euroopa Sotsiaalfondi vahendite osas, millest hüvitatakse abivahendeid tööealistele isikutele. „Sellest tulenevalt saame alates 1. aprillist võimaldada tööealistele inimestele soetada […]

Loe edasi

Kui vajad abi ja otsid endale abistajaid, pöördu palun veebipõhise tugikeskkonna Helpific poole. Kontakt: Keiu Roosimägi e-posti aadressil: keiu.roosimagi@helpific.com või telefonil: +372 56469778. Lähemalt: www.helpific.com

Loe edasi

Kuriteosündmuse õigeaegsest ja korrektsest teatamisest võib sõltuda ohvri õiguste kaitsmise edukus nii kohtueelses – kui ka kohtumenetluses ning kahjude hüvitamise tagamisel. Rohkem infot siit

Loe edasi

Kui soovid teada, kus asub Kogemusnõustajate Koda, kes on liikmed, millised väärtused on kogemusnõustamisel, kes on kogemusnõustajad, kuidas saada kogemusnõustajateks, siis uuri lähemalt Kogemusnõustajate koja kodulehelt: http://www.kogemuskoda.ee/.

Loe edasi

Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Tasuta nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel. Eelregistreerimisega kontaktkohtumisel nõustamine toimub EPIKojas Toompuiestee 10, Tallinn. EPIKoda on avatud tööpäeviti kl 9-17. Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 6715909 või kirjutada noustaja@epikoda.ee E-posti teel nõustamiseks kirjutada noustaja@epikoda.ee Telefoni teel nõustamiseks helistada 6715909. Lähemalt: http://www.epikoda.ee/tegevus/noustamine/

Loe edasi

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet. Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid […]

Loe edasi

  • 1
  • 4
  • 5