Info õppelaenu kustutamise osas.

01.01.2018 jõustusid õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused. Muudatuse tulemusena anti õppelaenu kustutamise õigus üle Sotsiaalkindlustusametile. Laienenud on ka isikute ring, kes saavad taotleda õppelaenu kustutamist. Lisaks puuduva töövõimega laenusaajale ja/või sügava puudega lapse vanematele saavad taotleda õppelaenu kustutamist ka laenusaajad kelle lapsel tuvastatakse raske puue.

Oluline on teada, et kustutamisele kuulub vaid see osa õppelaenust, mis on võetud enne kui laenusaajal on tuvastatud puuduv töövõime või laenusaaja lapsel raske või sügav puue.

Rohkem õppelaenu kustutamise kohta saab lugeda Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.