Kuriteosündmuse õigeaegsest ja korrektsest teatamisest võib sõltuda ohvri õiguste kaitsmise edukus nii kohtueelses – kui ka kohtumenetluses ning kahjude hüvitamise tagamisel. Rohkem infot siit

Loe edasi

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet. Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid […]

Loe edasi

  • 1
  • 5
  • 6