Erivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.

MTÜ Eluliin ja Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (THPNÜ) on koostanud juhendmaterjali, et edendada ja kaitsta puuetega inimeste inimõigusi. Inim-kaubanduse levik Eestis on märkimisväärne ja inimkaubanduse ohvriteks on valdavas osas olnud erivajaduste ja puuetega inimesed. Tutvu juhendmaterjaliga siin.