Skip to main content

Vaen ja puuetega inimesed: lahendused ja soovitused

Eesti Inimõiguste Keskusel viis läbi reedel, 6. märtsil 2020 kl 11–13 arutelu “Vaen ja puuetega inimesed: lahendused ja soovitused” 
Eesti Puuetega Inimeste Koja väikeses saalis Toompuiestee 10, Tallinn. 
 
Arutelul sai esitletud soovitusi Eesti riigile ja valdkonnaga seotud organisatsioonidele, mis tagaksid puuetega inimestele parema kaitse vaenukuritegude vastu, ning arutleti nende rakendamise üle. Arutati, milliseid lisaanalüüse ja uuringuid oleks Eestis vaja, et teemaga edasi minna. Eesmärk oli tuua kokku inimesed ja organisatsioonid, kes puutuvad oma töös kokku puuetega inimeste väärkohtlemise ja vägivallaga ja/või omavad selles vallas otsustusõigust, et võimalikud lahendused leiaksid vastukaja ning võiksid saada tulevikus teoks. 
 
Ümarlaud toimus Eesti-Läti-Leedu ühisprojekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus” raames. Lisainfo projekti kohta SIIN. Ümarlaud on jätk eelmisel aastal toimunud kohtumisele, kus kaardistasiti valdkonna probleeme. Vahepealsel perioodil on puuetega inimeste vastu suunatud vaenu kohta valminud ka riiklik raport ning toimunud koolitus. Soovitusi esitles projektis eksperdina osalenud Mari-Liis Sepper