Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19–07)Psühholoogilise kriisiabi telefon: 631 4300 (tööpäeviti kl 9–20)Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19–23)Lasteabi: 116111 (24h)Lapsemure: 646 0770 (tööpäeviti kl 10–18) Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 617 2550 (24h)Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 […]

Loe edasi

Veebruaris avaneb järjekordne taotlusvoor, millega toetatakse omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse. Kodude kohandamiseks on eelarves rahalisi vahendeid veel  7 miljonit eurot ja selle abil on kavandatud enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.  Loe lähemalt: https://www.sm.ee/et/uudised/puudega-inimesed-saavad-ka-sel-aastal-kodusid-kohandada?fbclid=IwAR3diynFD-wvtO3fwpQECDU15uftswo8yTmqA_IEoxYm5e5JAcXQ1pbKSbw

Loe edasi

Uued ja paremad teenused · 1. jaanuarist alustab tööd ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon, mida tänavu katsetati Pärnus. Kriisiabi telefoni number on alates 1. jaanuarist 116 006. Eesmärk on anda abivajajale kohest emotsionaalset tuge ja julgustada võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga. · Perearsti nõuandetelefonilt 1220 hakkab saama isikustatud nõu. […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, PRESSITEADE, 09.08.2019 Tänaseks on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud kõik Eesti piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad. Patsient saab broneerida kõikidesseraviasutustesse eriarstiaega ühest kohast patsiendiportaalist digilugu.ee<http://digilugu.ee>. Üleriigilise digiregistratuuriga on liitunud 22 raviasutust üle Eesti.Sotsiaalminister tänas kõiki Eesti haiglajuhte ja projekti elluviimisekstöötanud arendajaid kogu Eesti tervishoiusüsteemi hõlmava koostööprojekti eduka lõpule viimise eest. „Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuajaleidmine […]

Loe edasi

Hea Eesti inimene! In English / По-русски Kas oled mõelnud, kuidas saad hakkama, kui Eestit tabab ootamatu õnnetus või looduskatastroof? On Sul koju varutud piisavalt toitu, tikke, patareisid, ravimeid ja muud esmavajalikku, et üle elada nädalane kriis? Eesti on turvaline koht, kus elada. Paraku juhtub ka kõige turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, Pressiteade, 20. veebruar 2019 Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas käskkirja, millega kuulutati välja taotlusvoor suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud päeva- ja nädalahoiuteenuse kohtade kohandamiseks ja loomiseks. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 800 000 eurot. „Eesmärk on parandada päeva- ja nädalahoiuteenuse kättesaadavust, luua suure hooldusvajadusega inimestele sobivad teenusekohad ja suurendada sealjuures ka teenusepakkujate hulka,“ ütles […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad): kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist; kelle […]

Loe edasi

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (ohvriabitöötajate kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutame abivajajatele tasuta nõustamisteenust. Vaata lähemalt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus

Loe edasi