Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data01/virt14609/domeenid/www.epnu.ee/htdocs/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8
  • et
  • et

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda ohvriabisse. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (ohvriabitöötajate kontaktandmed). Ohvriabi keskustes osutame abivajajatele tasuta nõustamisteenust. Vaata lähemalt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus

Loe edasi

Keskkonna kohandus Alates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb nüüdsest ka kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisteenusega. Nõustamisteenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta/parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ja suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustame puudega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas. Keskkonda […]

Loe edasi

Loodame, et saate abi, kuigi teenused peale teenuse: e-nõustamine on tasulised. Nõustamisteenused Pärnu linnas: sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, perelepitus, tugiisikuteenus, TASUTA e-nõustamine, muud nõustamisteenused. Loe lähemalt www.sotsiaalnekaasatus.eu

Loe edasi

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad, kes on end abivahendi ettevõttes järjekorda lisanud, saavad pöörduda juulis otse abivahendi ettevõtte poole ega pea ootama järjekorra saabumise teadet. Samuti võtab Sotsiaalkindlustusamet ühendust järjekorras olevate inimestega ning teavitab neid abivahendi soetamise võimalusest. Teatud abivahendite hüvitamisel […]

Loe edasi

Kui soovid teada, kus asub Kogemusnõustajate Koda, kes on liikmed, millised väärtused on kogemusnõustamisel, kes on kogemusnõustajad, kuidas saada kogemusnõustajateks, siis uuri lähemalt Kogemusnõustajate koja kodulehelt: http://www.kogemuskoda.ee/.

Loe edasi

Naiste tugikeskused Naiste tugikeskustes pakume abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Teenuse raames pakume esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist osutame ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakume ka […]

Loe edasi

Lähisuhtevägivalla teemaline õppefilm Spiralling  Õpetaja juhendmaterjal “TERVED JA TURVALISED SUHTED: Noorte kohtinguvägivalla ennetamine”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016  Õppematerjal “TERVED JA TURVALISED SUHTED: Noorte kohtinguvägivalla ennetamine”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016  VENE KEELES Пособие для учителя “ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: предотвращение насилия при свиданиях  подростков”, Eesti Seksuaaltervise Liit 2016 Учебное пособие “ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: предотвращение насилия […]

Loe edasi

Alates 1. juulist 2018 on sügava puudega täisealise isiku hooldajal või lähedasel võimalik saada kalendriaastas kuni 5 tööpäeva puhkust. 5-le päevale miinimumpalga alusel taustatud hooldajapuhkusele aastas on õigus täisealise sügava puudega inimest hooldavale lähedasele, kes lisaks hooldamisele töötab töölepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti kodulehel kirjeldatakse, kuidas täpselt hooldajapuhkuse taotlemine käib: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus Teemat kajastas ka 01.juuli AK: https://www.err.ee/843538/asja-joustunud-seadusemuudatus-ei-lahenda-koiki-omastehooldajate-muresid

Loe edasi

Eesti Naisjuristide Liit, PRESSITEADE 02.05.2018 Eesti Naisjuristide Liit esitleb uut videot „Ahistav jälitamine”. Eesti Naisjuristide Liidu vabatahtlike tehtud videoklipp „Ahistav jälitamine” annab vastused mitmetele küsimustele, mis sellest teemast rääkides ikka ja jälle üles kerkivad. Millal saab rõõmu tegevast tähelepanuavaldusest ahistav jälitamine? Õige vastus – siis, kui see enam rõõmu ei tee! Kes määrab, kas komplimendid, […]

Loe edasi

01.01.2018 jõustusid õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused. Muudatuse tulemusena anti õppelaenu kustutamise õigus üle Sotsiaalkindlustusametile. Laienenud on ka isikute ring, kes saavad taotleda õppelaenu kustutamist. Lisaks puuduva töövõimega laenusaajale ja/või sügava puudega lapse vanematele saavad taotleda õppelaenu kustutamist ka laenusaajad kelle lapsel tuvastatakse raske puue. Oluline on teada, et kustutamisele kuulub vaid see osa õppelaenust, […]

Loe edasi