EPIKoja e-uudiskiri

EPIKojal ilmub igakuiselt e-uudiskiri, mida iga soovija saab endale e-mailile tellida. Nii kriisiajal kui väljapool seda on uudiskirja koondatud kuu kõige olulisem info puuetega inimeste valdkonnas. Nii säästate end surfamisest erinevate allikate vahel. Uudiskirja saamiseks oma e-mailile tuleb sisestada oma nimi ja e-maili aadress EPIKoja kodulehel (kerige leht kindlasti allaotsa!) asuvasse kastikesse ja vajutada nuppu […]

Loe edasi

Sotsiaalministeeriumi poolt käivitatakse 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2021 pilootprojekt ”Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta”. Sellega seoses saavad osta/rentida kõiki määruse järgseid abivahendeid kõik tööealised inimesed, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Kuid tuleb tähele panna, et oluline on konkreetsele abivahendile arstitõend (perearst või eriarst)! Kes saavad piloodis osaleda? Tööealised inimesed, kellel:– ei ole tuvastatud puuet […]

Loe edasi

Abitaja on 1. juulist käivitunud telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus, mis eakatele ja erivajadustega inimestele. Viime kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda. Kui tunned ennast üksikuna, vajad ära kuulamist, nõu või soovid telefonisõpra, siis liitu Abitaja teenusega!  Läbi telefonisuhtluse ning regulaarsete sõbrakõnede pakume Sulle: […]

Loe edasi

Eesti Inimõiguste Keskusel viis läbi reedel, 6. märtsil 2020 kl 11–13 arutelu “Vaen ja puuetega inimesed: lahendused ja soovitused”  Eesti Puuetega Inimeste Koja väikeses saalis Toompuiestee 10, Tallinn.    Arutelul sai esitletud soovitusi Eesti riigile ja valdkonnaga seotud organisatsioonidele, mis tagaksid puuetega inimestele parema kaitse vaenukuritegude vastu, ning arutleti nende rakendamise üle. Arutati, milliseid lisaanalüüse ja uuringuid […]

Loe edasi

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19–07)Psühholoogilise kriisiabi telefon: 631 4300 (tööpäeviti kl 9–20)Usaldustelefon: 126 (eesti keel), 127 (vene keel) (igapäevaselt kl 19–23)Lasteabi: 116111 (24h)Lapsemure: 646 0770 (tööpäeviti kl 10–18) Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 617 2550 (24h)Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 […]

Loe edasi

Kuidas arvestada sisukalt ja mõjusalt oma projektis soolise võrdõiguslikkuse, ligipääsetavuse ja võrdse kohtlemise nõudega? Ilmselt on nende küsimuste üle juurelnud paljud sturuktuuritoetusi kasutavate projektide meeskonnad nii taotluse koostamisel kui ka juba projekti ellu viies. Öeldakse, et mõistlik on õppida teiste vigadest, kuid meie pakume võimalust õppida õnnestumistest. Selleks, et innustada projektide elluviijaid lisaks oma põhitegevusele […]

Loe edasi

Alates 24.12.2020 avab perearsti nõuandeliin 1220 vaegkuuljatele võimaluse koroonatestile saatekiri küsida ka veebivestluse teel. Kriitilisel ajal, kus 1220 infotelefoni nõustajad on muu hulgas ka abiks koroonatesti saatekirjade väljastamisel, on oluline, et võimalus saada koroonatestile saatekiri oleks ka neil, kelle jaoks telefoni teel rääkimine on keeruline. Selleks on perearsti nõuandetelefoni oma veebilehe 1220.ee ülaossa loonud eraldi […]

Loe edasi

Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt on avatud dementsuse info- ja usaldusliin 644 6440, mis töötab esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00. Oodatud on nii tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistide, kui ka dementsusega inimeste ja nende lähedaste kõned. Nõu saamise kõrval võib infoliinile helistada ka murede/rõõmude jagamiseks ning ka lihtsalt […]

Loe edasi

Hea Eesti inimene! Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad meetmed viiruse leviku piiramiseks. Alates 25. märtsist: tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja […]

Loe edasi

Sotsiaalministeerium, PRESSITEADE, 09.08.2019 Tänaseks on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud kõik Eesti piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad. Patsient saab broneerida kõikidesseraviasutustesse eriarstiaega ühest kohast patsiendiportaalist digilugu.ee<http://digilugu.ee>. Üleriigilise digiregistratuuriga on liitunud 22 raviasutust üle Eesti.Sotsiaalminister tänas kõiki Eesti haiglajuhte ja projekti elluviimisekstöötanud arendajaid kogu Eesti tervishoiusüsteemi hõlmava koostööprojekti eduka lõpule viimise eest. „Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuajaleidmine […]

Loe edasi