ETV otsesaadetele saab valida automaatsubtiitreid

1. märtsist võtab Eesti Rahvusringhääling kasutusele automaatsubtiitrid, mis hõlbustavad vaegkuuljate jaoks päevakajaliste otsesaadete jälgimist.

Automaatsubtiitritega varustatakse tänasest ETV otsesaated “Terevisioon”, “Aktuaalne kaamera”, “Ringvaade”, “Esimene stuudio” ja “UV Faktor”, samuti Ukraina teemadele keskenduv “Ukraina stuudio”. Uus tehnoloogiline lahendus võimaldab senisest paremini jälgida otsesaateid vaegkuuljatel ja neil vaatajatel, kes soovivad lisaks helile saada tuge ka subtiitritena esitatud tekstist.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Urmas Oru sõnul on rahvusringhäälingu vastutus ja soov ühendada ühtsesse info- ja aruteluruumi võimalikult palju Eesti inimesi. “Oleme aasta-aastalt suurendanud nende saadete hulka, mis on varustatud subtiitritega vaegkuuljate tarbeks, ent seni oleme saanud seda pakkuda üksnes ettesalvestatud saadete või korduste puhul. Automaatsubtiitrid on suur hüpe selles, et ka päevakajaline info jõuaks vaegkuuljateni võimalikult operatiivselt. Tänane pingeline rahvusvaheline olukord ja viimased kaks muutlikku aastat kinnitavad seda vajadust veelgi.”

Projekt on sündinud Eesti Rahvusringhäälingu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Keele Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös ning tugineb Tallinna Tehnikaülikoolis loodud lahendusel Kiirkirjutaja.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Kadri Vare märkis, et riik on toetanud Eesti keeletehnoloogia arendamist juba veerand sajandit ning automaatsubtiitrite sedavõrd laialdane kasutuselevõtt näitab eesti keele tugevust. “Eesti keel on maailma mastaabis väike, kuid meie keeletehnoloogia on rahvusvahelises võrdluses väga kõrgel tasemel. Automaatsubtiitrid on abiks mitte üksnes vaegkuuljatele, vaid ka paljudele teistele, näiteks keeleõppijatele ja väikeste laste vanematele.“

Vaegkuuljatele mõeldud subtiitreid saavad hetkel valida vabalevi, Telia, Elisa ja STV kliendid. Automaatsubtiitrid on valitavad teleripuldi abil ja need on leitavad vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikust. Kõikidele vaatajatele automaatsubtiitreid tavavalikuna ei esitata.

Rahvusringhääling käivitab automaatsubtiitrite projekti päevakajaliste otsesaadete puhul. Subtiitrid on loodud tehisintellekti poolt ning need kuvatakse kõnega samaaegselt ekraanile. Erinevalt tavasubtiitritest on masina poolt loodud subtiitrid toimetamata ja seetõttu võib ekraanil kuvatavas tekstis esineda ebatäpsusi, samuti lühiajalist viivitust kõne ja teksti esitamise vahel. Kui programm ei suuda algteksti tuvastada, kuvatakse ekraanile automaatselt punktiir.

Lisaks automaatsubtiitritele jätkab ERR ka toimetatud subtiitrite lisamist saadetele “Osoon”, “Prillitoos”, “Pealtnägija”, “Hommik Anuga”, “Prillitoos”, “Plekktrumm” ja “Õnne 13”. Nii automaat- kui ka toimetatud subtiitreid esitatakse ühes ja samas vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikus. Toimetatud subtiitritega saated on ETV saatekavas märgistatud (S)-ga, automaatsubtiitrite puhul kasutatakse märgist (Sa).

Praktilise info automaatsubtiitrite kohta leiab: https://info.err.ee/1608515516/praktiline-info-automaatsubtiitrite-kohta