Erivajadusega tudengi nõustaja infoleht

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Üliõpilaskondade Liit on valmis saanud erivajadusega tudengite nõustajate infolehe, tutvu infolehega Erivajadustega tudengite infoleht