Lisatoetusvõimalused vähenenud töövõimega ja erivajadustega üliõpilastele

Erasmus+ programmide eesmärk on pakkuda üha rohkematele inimestele võimalusi Euroopat, selle naaberriike ning isegi kaugemaid maid avastada, iseennast täiendada, õppida ja uut kogeda. Kaasamine on üks meie olulisemaid väärtusi ning kõrghariduse vallas on selles osas suur samm edasi astutud.

Kui varem kvalifitseerusid lisaks Erasmus+ üldisele õpirände toetusele veel täiendavale rahalisele toetusele vaid vajaduspõhise lisatoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad, siis nüüd laienes see õigus veel kolmele grupile.

Nüüdsest saavad vähemate võimaluste lisatoetust:

  • vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust saavad tudengid, 
  • alaealiste laste vanematest tudengid, 
  • asenduskodu või eestkostja kodus viibimise taustaga tudengid ning 
  • vähenenud töövõimega tudengid.

Lisaks on füüsilise, vaimse või muu tervisliku erivajadusega üliõpilasel võimalik taotleda eritoetust vastavalt oma erivajadusele ja sellega seotud lisakulutustele (näiteks kaasata viipetõlki, transportida ratastooli vms).

Lähiajal on oodata lisainfot ka ülemaailmse õpirändega sissetulevate tudengite lisatoetuse võimalustest.

Vaata rohkem Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände ja ülemaailmse õpirände kohta.