Naiste Koostöökett annab teada Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tähtsatest kuupäevadest

21. juunil 2007 sõlmisid EMSL ja Siseministeerium lepingu, mille kohaselt hakkab EMSL eest vedama loodava Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni koostamist ja ühenduste kaasamist sellesse. Kontseptsioon saab aluseks sihtkapitali moodustamisele järgmise aasta algusest: mida ja kuidas see tegema hakkab.

Esimene arutelufoorum, kus anname ülevaate protsessi käigust ja kaalutavatest alternatiividest, ning kus kõigil on võimalus oma arvamusi esitada, toimub juba järgmisel neljapäeval, 28. juunil kella 13-15 Tallinna Ülikooli uues õppehoones (Uus-Sadama 5), auditooriumis U-225. Kõik huvilised on oodatud, palume vaid eelnevalt osalusest teada anda aadressil info@ngo.ee hiljemalt 26. juuniks. Ülejäänud olulised kuupäevad tulevad kirja lõpus.

Sihtkapitali moodustamise eesmärk on kodanikuühiskonna tugevdamine Eestis, valitsusleppe kohaselt saab selle mahuks 20 miljonit krooni aastas. Me muidugi tegutseme selle nimel, et see edaspidi ka kasvama hakkaks, kuid esialgu saame arvestada sellise summaga. See tähendab, et sihtkapitali tegevused tuleb hästi fookustada, et see tegeleks tõesti kõige olulisemaga ega dubleeriks juba olemasolevaid rahastamisskeeme. Kuidas täpselt, selleni peamegi jõudma nüüd algavate arutelude käigus.

Oleme teadlikud, et juuli-august ei ole parim aeg kellegi tööalaseks kaasamiseks ja me ei ole ajastuse üle rõõmsad, kuid need on ajalised raamid, millega peame arvestama, et sihtkapital uuest aastast käivituda saaks.
Seetõttu palun praegu kõigil huvilistel üle vaadata ja endale üles märkida järgnev kaasamise ajakava ning püüda seda ühildada oma organisatsiooni töö- ja puhkuseplaanidega, et kellelgi soovijatest ei jääks õigel ajal kaasa rääkimata. EMSLi poolt hakkab protsessi koordineerima Agu Laius, kellega olete oodatud ühendust võtma e-posti aadressil agu@ngo.ee

Kaasamise ajakava Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni koostamisel:
25.06 – arutelufoorumi materjalide ülespanek www.ngo.ee/sihtkapital  
28.06 – arutelufoorum Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, aud. U-225)
29.06-01.07 – materjalide täiendamine vastavalt arutelufoorumil tehtud ettepanekutele
01.07-09.08 – kirjalike täiendusettepanekute kogumine Interneti vahendused, kohtumised katusorganisatsioonidega
02.08 – arutelufoorum Tartus
09.-13.08 – kontseptsiooni täiendamine vastavalt laekunud ettepanekutele, tagasiside andmine ettepanekute esitajatele
13.08 – kontseptsiooni esitamine EKAKi ühiskomisjonile
13.-29.08 – II kaasamisvoor Interneti vahendusel, kontseptsiooni arutamine Riigikogu kodanikualgatuse toetusrühma ja fraktsioonidega
14.08 – EKAKi ühiskomisjoni istung kontseptsiooni arutamiseks
29.08-03.09 – kontseptsiooni puhtandi koostamine lähtudes laekunud ettepanekutest, tagasiside andmine ettepanekute esitajatele
07.-08.09 – puhtandi tutvustamine EMSLi suvekoolis Viinistul

Jõudu soovides
Urmo Kübar
EMSLi juhataja