[EMSL] EMSL ja AEF: Eesti vajabki ebamugavat õiguskantslerit

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) ja Avatud Eesti Fond (AEF) leiavad, et Reformi- ja Keskerakonna plaan Allar Jõksi väljavahetamiseks on põhjendamatu ning ohtlik.

EMSLi nõukogu liikme ja AEFi juhataja Mall Hellami sõnul ei tohigi õiguskantsler olla poliitiliselt mugav isik: „Õiguskantsleri ülesandeks on juhtida tähelepanu puudustele demokraatia toimimisel Eestis ning selleks peab tal olema julgust kritiseerida ka kõige kõrgemal kohal olevaid poliitikuid ning ametnikke.”

"Kui Allar Jõks on julgenud ühiskonna avatuse eest seistes põhjustada poliitilistele ringkondadele ebamugavaid olukordi, on ta teinud oma tööd hästi ja seetõttu oleks tema väljavahetamine arusaamatu ning väga ähvardav sõnum poliitikutelt rahvale," lausus Hellam. „Sellele ametikohale on häid kandidaate ja me pole ühegi isiku vastu, aga ühiskonda ei tee tervemaks õiguse ja õigluse politiseerimine, vaid rahva usaldus, mis on õiguskantsleri institutsiooni vastu olnud Eestis alati üks suuremaid.” Tänavu pälvis Allar Jõks läbipaistva valitsemise põhimõtete ja ausa mängu reeglite eest seismisega ka AEFi koosmeele preemia.

Avatud Eesti Fondi nõukogu liikme Ilmar Raagi sõnul kõlab väide, et Jõks on liiga palju poliitikasse sekkunud, peaaegu samamoodi nagu Prantsusmaa ekspresidendi Jacques Chiraci küüniline arvamus ida-eurooplastest, et "te lasksite käest võimaluse vaikida." „Kui õiguskantsleri ees seisavad küsimused, mis on ühteaegu juriidilised ja teisalt poliitilised, siis ei ole võimalik võtta seisukohta, mis välistaks poliitika,” lisas Raag.

EMSL ja AEF kutsuvad parlamendiliikmeid üles austama Eesti demokraatiat ning seda kujundavaid julgeid inimesi ja mitte politiseerima õiguskantsleri institutsiooni.

Lisainfo:
Mall Hellam

501 8727

mall@oef.org.ee

Alari Rammo
kodanikuühiskonna arendus

EMSL | 630 9630 | 505 0052
alari@ngo.ee | | www.ngo.ee