Skip to main content

[ELIL] 3 küsimust EL parlamendiliige Tzampazile

Kolm küsimust parlamendiliige Evangelina Tzampazile
Sotsiaalpoliitika – 07-12-2007 – 19:42

Kreeka parlamendiliige Evangelina Tzampazi
Hiljuti toimunud puuetega inimeste päev keskendus sel aastal küsimusele, kuidas oleks võimalik luua puuetega inimestele korralike töökohti. Kuna ühel kuuest ELi kodanikul on puue või pikaaegne terviseprobleem, siis see puudutab paljusid meist. EL kasutab puuetega inimestele kvaliteetse töö tagamisel poliitikate kaasamist erinevatesse valdkondadesse. Uurisime teema kohta kreeka saadik Evangelina Tzampazi (PSE) käest, kel ka endal on puue.

Puuetega inimeste poliitikate puhul kasutab EL poliitikate kaasamist erinevatesse valdkondadesse (mainstreaming). See tähendab seda, et puuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide erinevate poliitikate koostamisel.

Praegune tööhõive strateegia kehtib 2007. aasta lõpuni. 11. detsembril võtab komisjon vastu nn Lissaboni paketi, mille hulgas on ka Euroopa tööhõive strateegia aastateks 2008-2011. Parlament annab oma hinnangu sellele järgmise aasta esimesel poolel.

Evangelina Tzampazi, kas poliitikate kaasamine kõikidesse teistesse valdkondadesse ka tõeliselt toimib?

Poliitikate kasutamine erinevates valdkondades on innovaatiline raamistik sotsiaalsete ja majanduslike muutuste jaoks. See lähenemine on näidanud kiiret ja tähendusrikast muutust suhteliselt lühikese aja jooksul. On hulk häid näiteid liikmesriikidest, eriti tööhõive vallas, mis tihtilugu on saanud toetust Euroopa Sotsiaalfondist või initsiatiivist EQUAL.

Missuguseid teisi meetmeid peale selle võiks kasutada?

Kui seda ei rahastata, siis jääb poliitikate kaasamine kõikidesse valdkondades lihtsalt soovunelmaks. Võrdsete võimaluste ja tööhõive võrdse ligipääsu raames pakub EL rahalist toetust läbi erinevate meetmete. Samuti on vaja teisi tegevusi nagu sotsiaalset dialoogi, Euroopa ja riiklikke õiguslike raamistike arengut, riikliku tööhõive suuremat koordineerimist ja poliitikate kaasamist. Kodanikud, kodanikuühiskond ja mittetulundusühingud peaksid probleemile tähelepanu tõmbama ja võtma aktiivse rolli lahenduste otsimiseks.

Kas teie meelest peaks poliitikate kaasamise strateegia puhul midagi muutma või oleme me õigel teel? Missuguseid muutusi te soovitate?

Kaasatus peaks olema kaasaaegne sotsiaalpoliitika, mis käib sotsiaalsete ja majanduslike muutustega kaasas. Kõikehõlmav ühiskond on investeering tulevikku ja aitab näha demograafilisi väljakutseid. Selles raamistikus võiksime me seada erilised puuetega inimeste tööhõivega seotud eesmärgid.

Viide: 20071130STO14195
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-14205-337-12-49-908-20071130STO14195-2007-03-12-2007/default_et.htm  

Lisateave :Evangelia Tzampazi
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon  
Õigused, sõltumatus ja kaasatus puudega inimestele
Euroopa Tööhõive strateegia 2005-2008
Komisjon puudega inimeste probleemidest