EPNÜ tänukiri

Tere!

Head uut aastat!

Tänan teid heade soovide eest. Soovin EPNÜ-le palju kordaminekuid alanud aastal ja omalt poolt tahan ma teha kõik, et ka 2009 aasta alguses saaks rääkida mitmetest EPNÜ ja Sotsiaalministeeriumi edukatest projektidest, mis jäänud 2008 aastasse.

Parimate tervitustega

Maret Maripuu

Lugupeetud pr sotsiaalminister Maret Maripuu

Tänan Eesti Puuetega Naiste Ühingu nimel Eesti Sotsiaalministeeriumi kõigepealt toetava suhtumise eest meie ühingu tegemistesse.

Samuti tänan toetuse eest Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 raames läbi viidud EPNÜ projektile: „Võrdsed võimalused puudega naistele ja sooline võrdõiguslikkus“, mille raames trükiti ja levitatakse „Euroopa Puuetega Naiste Manifest“ ning viidi läbi kahepäevane koolitus puuetega naistele. Tagasiside koolitusele oli hea ja soovitati sarnaste koolitustega jätkata.

Läbi AEFi saime toetust võrdõiguslikkuse alasele projektile: „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele“, mille käigus püüdsime kaardistada puuetega meeste probleeme. Tõdesime, et projekt peaks jätkuma, kuna pool aastat pühendumist sellele projektile oli liiga lühike.

Lõppes Kunstiakadeemia projekt: „Käsitööga tööle“, kuhu oli kaasatud partnerina ka EPNÜ. Lõpptulemusena peaks 2008. aasta jaanuaris trükist välja tulema antud projekti kataloog.

Oleme tänulikud Eestimaa suurtele naisühendustele: Eesti Naiste Koostöökett ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, kellega püüab EPNÜ jätkuvalt koostööd teha.

Oleme olnud esindatud ja mõndagi õppinud Euroopa puuetega naiste võrgustike konverentsidel.

Leian, et see aasta oli Eesti Puuetega Naiste Ühingule väga edukas aasta. Loodan väga, et ka 2008. aasta saab EPNÜ-le olema edukas, sest sel aastal soovib EPNÜ väärikalt tähistada oma 10. aastapäeva.

Kogu Sotsiaalministeeriumi töötajatele head aastavahetust ja edukat koostööd uuel 2008. aastal ikka selleks, et puuetega inimeste elu muutuks paremaks, et me tunneksime võrdsetena teiste seas.

Lugupidamisega,

Mare Abner
EPNÜ juhatuse esinaine