MTÜde infolist: rahastusest ja teabepäevadest

Jaanuari lõpp toob järgmisi uudiseid:

* MTÜ Kodukant Harjumaa kutsub kõiki aiandushuvilisi 29. veebruaril kell 13.00 – 18.00 koolitusele “Metsamarjad koduaedadesse”, Rae Kultuurikeskusesse (Rae vald, Jüri)

Koolituse viib läbi lektor Taimi Paal, Eesti Maaülikoolist. Koolituse hind 150 krooni (sisaldab 2 kerget kohvipausi). Informatsioon ja koolitusele registreerimine: e-mail: info@kkharju.ee  või telefon 5029006 (Marianne). Rohkem infot leiate kirja lisast.

* Veel üks uudis Kodukant Harjumaa organisatsioonist: taaskord on vahetunud tegevjuht. Eelmisel aastal vedasid tegemisi Helen ja Mari-Liis, nüüd sellest aastast koordineerib Kodukandi tegemisi Harjumaal Marianne Rosenfeld. Temaga saate ühendust uuel meiliaadressil: info@kkharju.ee  või tel 5029006 või faksil 6048848. Kontor paikneb aga jätkuvalt Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega ühes: Mustamäe tee 4, Tallinn.

KKH tegevuse põhieesmärgiks on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Ühendus nõustab külaorganisatsioone, korraldab koolitusi ja infoüritusi, aitab muul viisil kaasa Harjumaa maaelu arendamisele. Võtke Mariannega julgelt ühendust!

* Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond kuulutavad välja ühiskonkursi kodanikeühendustele.
Konkursi eesmärk on kodanikeühenduste kaasabil suurendada elanikkonna teadlikkust Euroopa Liidust, tugevdada Euroopa identiteeti ning kaasata inimesi enam Euroopale oluliste teemade arutellu.

Konkursi peateemaks on kultuuridevaheline dialoog.
Konkursile on oodatud ühiskonnas laiemat kõlapinda pälvivad projektid, eriti aga noortega seotud algatused. Teemad, millel projekte oodatakse, puudutavad Euroopa kodanikuharidust ja kodanikuteadvust ning soodustavad erinevate kultuuriliste, keeleliste, rahvuslike ja usulise taustaga inimeste vastastikust läbikäimist. Olulised märksõnad, mida projektide ettevalmistamisel silmas pidada, on sallivus, koostöövalmidus, hoolimine ja parem üksteisemõistmine. Toetuse ülempiiriks on 100 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. veebruar. Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/contest/20080125114138/  

* Taotlusi saab esitada UNESCO 2008-2009. aasta osalusprogrammi, kuhu oodatakse UNESCO prioriteetidega haakuvaid projekte hariduse, teaduse, kultuuri ja IKT vallast. Projekte oodatakse juba 1. veebruariks!

Taotluste hindamine toimub kahes etapis: esmalt toimub rahvuslik eelvoor, kust kümme edukamat pääsevad edasi rahvusvahelisse hindamisvooru.

Projekt peab olema vähemalt riikliku mõõtmega, kuid regionaalsetel või rahvusvahelistel projektidel on suurem lootus läbiminekuks.

Raha võib taotleda spetsialistide või konsultantide teenuste eest tasumiseks; koolituste, seminaride ja konverentside korraldamiseks; vahendite muretsemiseks; trükiste soetamiseks ja kirjastamiseks.

Raha ei anta projekti esitava(te) organisatsiooni(de) administratiivkulude ega personalikulude katmiseks, ehituseks ega sõidukite ostmiseks.

Taotletava summa ülempiir on 26 000 USD rahvusliku ja 35 000 USD rahvusvahelise projekti jaoks. Eeldatakse ka omafinantseeringut.

Loe lähemalt siit: http://www.unesco.ee/  

* Avatud Eesti Fond kutub huvilisi osalema Ida-Ida Piiriülese Koostööprogrammi teabepäeval 6. veebruaril kell 13:00 Avatud Eesti Fondi saalis (Estonia pst 5a, II korrus)

Ida-Ida on rahastav tegevusprogramm, mis toetab piiriüleseid koostööprojekte erinevatel teemadel, huviliitude loomisest arengukoostöö ja kodanikuhariduseni.

Tegusal pärastlõunal tutvustab Ida-Ida programmi koordinaator Kelly Grossthal programmi võimalusi, nõudeid ja taotlusprotsessi. Peale ergutavat kohvipausi õpitakse kirjutama head projekti konkreetsete toetust saanud projektide näitel. Oma kogemust, nippe ja nõu on sel otstarbel lahkesti nõus jagama Heiko Pääbo Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžist.

Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/news/20080129002314/  

* Haridus- ja Teadusministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus ja Sihtasutus Archimedes kutsuvad Teid Nordplus programmi infopäevadele, mis toimuvad 6. veebruaril Tallinnas (avaseminar), 7. veebruaril Haapsalus ja 8. veebruaril Tartus.

Ühine identiteet ja koostöö Põhjamaadega on Eestile olnud olulisel kohal läbi aegade. 2008. aastast käivitus Põhja- ja Baltimaid hõlmav Nordplus programm, mille eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd ning anda oma panus Põhja- ja Baltimaade ühisesse haridusmaastikku. Programm toetab mobiilsust, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Loe lähemalt siit: http://www.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=419  

Tervitades,
Mari-Liis Dolenko

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn
Tel/faks 6566 641
www.hedc.ee