Skip to main content

Mullu langes seksuaalkuritegude ohvriks 108 last

26. veebruar 2008
Eesti Päevaleht. Toimetaja: Aivar Pau

Möödunud aastal registreeriti Eestis 108 alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuritegu, seda on 44% vähem kui aasta varem.

http://www.epl.ee/uudised/420162

"Ma julgen loota, et seda arvu on vähendanud vahepealsetel aastatel pedofiilide paljastamiseks käivitatud jõulised krminaaluurimised. Oluline on ka preventiivne pool, mis peab pihta hakkama juba sellest, et võimalused selliste kuritegude toimepanemiseks viiakse miinimumini," ütles justiitsminister Rein Lang täna riigikogus.

Lang märkis, et möödunud aasta 20. juulil jõustus lastega töötamise piirangute seadus. Sellega sätestati, et lastevastase seksuaalkuriteo toimepanemises süüdimõistetud isikud ei saa töötada alal, kus nad vahetult lastega kokku puutuksid – õpetajana, lasteaia või lastelaagri kasvatajana, ringijuhina, lapsehoidjana. Nende valdkondade tööandjatele on pandud ka seadusandlik kohustus kontrollida, kas töölevõetav isik on pedofiiliakuritegude eest karistatud.

Justiitsminister lisas, et alaealistega seotud kriminaalmenetluste eesmärgiks on see, et kuriteo toime pannud lapse suhtes viidaks menetlus läbi kiiremini kui täiskasvanute puhul.

2006. aastal võttis selliste kuritegude menetlus aega ca 5,6 kuud. 2007. aastal oli keskmine tähtaeg alaealiste asjades langenud 3,8 kuuni. "Kuid paha lugu on see, et mõnes ringkonnas ei ole selleni siiski veel jõutud ja ootame, et neljakuuline tähtaeg oleks edaspidi tagatud võrdselt üle Eesti," ütles minister.