Kagu-Eesti Naiskogu avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

Räpinas, 26. aprillil 2008. aastal.

On Eesti Vabariigi juubeliaasta. Suur õnn, et meil on oma riik, mida tuleb meil hoida ühiselt ja igaühel eraldi ning kasvatada turvaliseks ühiskonnaks. Vabariigi juubeliaasta tunnuslauseks ju ongi ,,ÜHISELT EHITATUD RIIK“

Eesti Vabariigi president Toomas-Hendrik Ilves ütles uusaastakõnes: ,, Me oleme õnnelik rahvas. Me saame oma riigis, oma kultuuris ja iseendas täna jälle kindlamad olla kui kunagi varem. Kindel ja õigusel püsiv riik vaatab oma kodanikele otsa.“

Kui me vaatame täna julgelt enda sisse ja avatud silmadega enda ümber siin Kagu-Eestis, siis see riik, millest president uusaastakõnes rääkis, on meie jaoks paraku teine. Igapäevaelu, mida Eestimaa äärealadel kogeme tähendab auklikke ja tolmuseid teid, suletud koole, rahvamaju, raamatukogusid, poode, apteeke ja postkontoreid, tühje kodusid, ärajäänud bussiliine, raskustes kohalikke ettevõtjaid, tööotsinguil noori siirdumas linna, hirmu arstiabi kaugenemise ja riigimetsa hämara tuleviku ees.

Kuidas aga elada ja tegutseda edasi, et tekiks kindlusetunne Eestist kui tervikust? Et kõik, kes me siin elame, võiksime tajuda, et meist hoolitakse. Igal ajal ja igal pool.

Meil on teile palve. Ärge vaadake meist mööda.
Püüame koos teha nii, et iga memm metsa tagant ootaks bussi teades, et see tuleb; et koolilapsed saaks kodu lähedal õppida; et riik oskaks ja suudaks toetada neid, kes ettevõtluses püüdlevad tegudele; et inimesed, kes Kagu-Eestis elavad, ei peaks kogema elamisväärset elu vaid võitlusena ellujäämise nimel.

Kutsume teid üles mõtlema meie olukorrale, mõistma meid ning tegutsema Eestimaa äärealade huvide kaitsel. Meil on teid vaja. Nii nagu Eesti riigile on vaja meid – igat oma riigi kodanikku.

Soovime, et Vabariigi Valitsus esitaks Riigikogule koheselt menetlemiseks Regionaalse arengu seaduse eelnõu ning seisaks igati selle kiire vastuvõtmise ja jõustumise eest.

Kagu-Eesti Naiskogu juhatuse liikmed:
Anne Meier
Viktoria Laanelind
Virge Mastik
Riina Mikko
Inara Luigas