Skip to main content

Narva mnt 27/29 remont tooks lahenduse ka liikumispuudega inimeste probleemile. Krista Männa

Hetkel pääseb liikumispuudega inimene Tallinna Ülikooli Uus-Sadama 5 majas kõikidele korrustele ning Narva mnt 29 maja 2. korrusele. Veebruaris tänava äärde paigaldatud kaldteid pidi on võimalik siseneda Narva mnt 25 maja 1. korrusele ning Narva mnt 29 maja 1. korrusele ja sealt edasi Ü-tiiba, kus asub kohvik „pedaal” ja üliõpilaskonna kantselei.

krista.manna@tlu.ee

 

Tallinna Ülikooli Ajaleht  | 18. aprill 2008 | Nr 8 (60/573)

http://www.tlu.ee/files/arts/8582/2008.0244fe3a5e73060a36c8a010dafe8c43.pdf
Tallinna Ülikooli linnakus on veel mitmeid kohti ja korruseid, kuhu liikumispuudega inimestel on omal jõul praktiliselt võimatu jõuda. Lahendusi olukorrale on projekteeritud aastaid. Täna
laualolevad Narva mnt 27/29 renoveerimisprojektid kõnelevad aga juba väga konkreetsetest
ja mõõdetavatest tegevustest. Kinnisvaraosakonna juhataja Tiit Villig rääkis, et projekt näeb ette, et keskmine, Narva mnt 27 maja ehitatakse korruse võrra kõrgemaks, mille tulemusena
tekib ühendus Narva mnt 25 ja 29 majade kõrgeimate korruste vahel. Keskmisesse, Narva mnt 27 majja on aga plaanis paigaldada 2 lifti, mis aitavad inimestel liikuda korruste vahel. Sama tasandi korrused renoveeritakse, nii et liikumispuudega inimesed saavad seal liikuda kõikjale
omal jõul. Tiit Villig lisas, et lifti ehitamine Narva mnt 27 majja on ühest küljest kõige ressursisäästlikum, teisest küljest aga ainuvõimalik tee – Narva mnt 25 maja on muinsuskaitsealune ja sinna ei ole võimalik ehitada ei lifti ega paigaldada trepironijaid. Samuti ei võimalda muinsuskaitse muuta hoone peasissepääsu uksi iseavanevateks. Narva mnt 27/29 hoonete renoveerimine avardaks oluliselt Tallinna Ülikoolis õppivate ja töötavate liikumispuudega inimeste liikumisvõimalusi ning annaks võimaluse tulevikus teistelegi
liikumispuudega inimestele tulla ülikooli õppima või tööle. Õppeosakonna andmetel
õpib praegu Tallinna Ülikoolis 14 erivajadustega inimest, neist 6 liikumispuudega ja 2 ratastoolis.