ENÜ: Kodanikuühiskonna Sihtkapital alustab taotluste vastuvõtmist

Pressiteade
2. mail 2008.a.
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) alustab toetuste eraldamist kodanikuühendustele

KÜSK toetab esimeses taotlusvoorus projekte, mille tegevused keskenduvad maakonna, suurema või väiksema väljakujunenud piirkonna (sh ühinevate omavalitsuste alal) kodanikuühenduste omavahelise ning ühenduste ja avaliku võimu ja äriühingute esinduskogude koostöö ja kaasamise edendamisele.
Taotlusvooru maht on 2,6 miljonit krooni.

Tiit Riisalo, KÜSK nõukogu esimees: "KÜSKi käivitumine on oluline samm Eesti kodanikuühiskonna arenemisprotsessis, riigi ja ühenduste suhetes. Selle kaudu edeneb ühistegevus piirkondliku identiteedi tugevdamiseks."

Täpsem toetuse taotlemise tingimused ja kord ning taotlusvormid on aadressil: http://www.kysk.ee. Projekte oodatakse hiljemalt 5. juuniks 2008.a.

Agu Laius, KÜSK juhataja: "KÜSK jagab riigi raha ning on tähtis, et riigil oleks kindlus maksumaksja raha õige ja kontrollitud kasutamise üle. Samas teab KÜSK hästi kodanikuühenduste vajadusi."

Taotlusvooru teabeüritused toimuvad:
Tartus 9. mail kell 13.00 Tartu Maavalitsuse saalis (Riia 15).
Tallinnas 16. mail kell 15.00 Tallinna Vanalinna gümnaasiumi auditooriumis (Vene 22).

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati 2008. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapital, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Info:
Agu Laius tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee

———-
Mr. Agu Laius Tel. + 372 50 82997
E-kiri: agu@kysk.ee ; agu@jti.ee ;
Koduleht: www.kysk.ee ; www.jti.ee