Algab Eesti esimene Invamess. Raepress 14.10.2008

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 15.- 16. oktoobril messi „Invamess 2008″, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut

„Kui poliitikud räägivad õnge pakkumisest abivajajatele, siis tegelikult peame ka õnge ise ehitama," ütles Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Külli Urb. „Järgmise aasta riigieelarve mõjutab eriti valusalt just puuetega inimeste elujärge, mis hoolimata põhiseaduses määratletud võrdsetest õigustest ka siiani kuigi roosiline ei olnud."

Invamessil on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste, puuetega inimeste ühingute tegevuste, abivahendi- ja meditsiinifirmade toodete, rehabilitatsiooniasutuste teenustega jpm.

Messi käigus toimuvad mitmed avatud töötoad, mille teemadeks on puuetega laste perekonda toetavad teenused, tromboos, diabeet ja universaalne disain.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötaja käest teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas, vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet abivahendite soetamiseks.

„Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste ja toodete kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadustega inimestega,"  ütles Külli Urb. „Kaasaegne infotehnoloogia ja abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele ning suurendavad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus."

Microsoft Eesti annab messil Tallinna Puuetega Inimeste Kojale üle tšeki 152 000 kroonile, et toetada puuetega inimeste arvutiõpet. Kokku on Microsoft kolme aasta jooksul toetanud Tallinna Puutega Inimeste Koda üle 1,3 miljoni krooniga.

Messi raames antakse välja kataloog, kust leiab praktilist infot nii riiklike kui Tallinna linna poolt puuetega inimestele suunatud teenuste ja toetuste kohta, puuetega inimeste valdkonda puudutavaid artikleid ning teavet messil osalevatest organisatsioonidest.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) 15.-16. oktoobril kell 14-19. Külastajatele on mess tasuta.

Invamess 2008 läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule.

Tallinnas on kokku ligi 20 000 puudega inimest, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Lisainfo:
Tauno Asuja
telefon: 52 56 560
http://www.tallinnakoda.ee /