[ELIL] Tallinn sõlmis kokkuleppe Eesti Invaspordi Liiduga

Raepress. 17. aprill 2009.
Tallinn sõlmis kokkuleppe Eesti Invaspordi Liiduga.

Tallinna linn sõlmis heade kavatsuste kokkuleppe MTÜ Eesti Invaspordi Liiduga, sooviga kaasa aidata 2010. aasta Vancouveri ja 2012. aasta Londoni Paraolümpiamängudel Eestit esindavate invasportlaste ettevalmistamisele.

Kokkuleppe allkirjastasid täna Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja MTÜ Eesti Invaspordi Liidu president Siiri Oviir. „Tallinna linn ja Eesti Invaspordi Liidu vahel on olnud head suhted,“ ütles linnapea Poska majas kokkutulnud tervitades. „Eesti invasportlastel on ikka paraolümpiamängudel hästi läinud ja seeläbi on au ja kuulsust toodud nii meie linnale kui riigile. Ei ole just tavaline, et maailma mõistes väikeriik teeb tuule alla kõikidele teistele maailma vägevatele. Seda enam oskame me neid võite hinnata,“ tunnustas Edgar Savisaar.

MTÜ Eesti Invaspordi Liit president Siiri Oviir omakorda soovis sportlastele edukaid starte eelseisvatel võistlustel Vancouveris. „Seadke ikka kõrgeid eesmärke,“ innustas Oviir.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt korraldab Eesti Invaspordi Liit Eesti invasportlaste ettevalmistuse tiitlivõistlusteks nii Vancouveri kui ka Londoni Paraolümpiamängudele kandideerivate invasportlaste osas ning Tallinn linna roll on rahalise toetuse andmine vastavalt linna eelarvelistele võimalustele.

Eesti Invaspordi Liit viib läbi treeningettevalmistuse ujumiskoondise liikumispuudega liikmetele ja kelguhoki koondisele ja lähetab koondised vastavalt kalenderplaanile ja võimalustele tiitlivõistlustele ja kontrollvõistlustele; korraldab üritusi ning ürituste reklaammaterjalides kajastub Tallinna linn kui üks Eesti Invaspordi Liidu toetaja.

Kokkuleppega võetud kohustusi on kavas täita 2012. aasta Londoni Paraolümpiamängudeni.