Teabepäev “Kultuuriline lähedus puuetega naistele”

EPNÜ pressiteade

Kakskümmend naist Eesti Puuetega Naiste Ühingust (www.epnu.ee ) külastas 27. juunil Betti Alveri Muuseumi. Külaskäigu eesmärgiks oli korraldada teabepäev „ Kultuuriline lähedus puuetega naistele“, mis annaks naistele positiivse emotsionaalse laengu ja võimaldaks läbi viia üldkoosolek kohas, mis on vastuvõetav nii Tartu kui ka Tallinna lähedal elavatele puuetega naistele.

2009 aasta on rahvusvaheline muuseumiaasta. Eestis on ainus naise nimega muuseum Jõgeval. Kus siis veel enam rääkida naisest Eesti kultuuris ja arendada naistegevust. Teame, et Euroopa Puuetega Naiste Manifest soovitab: kohad, kus osutatakse kultuuriteenuseid, peaksid olema puuetega naistele kättesaadavad. See tähendab, et ratastoolis istuv naine peaks kõrvalise abita sõitma muuseumi uksest sisse, et nautida kõike seda, mida üks muuseum pakub. Meie naised said Betti Alveri Muuseumisse tänu muuseumi töötajatele ja meie abivalmis invataksojuhtidele, kuna mõlema ukse ees on trepiastmed ja puudub kaldtee.

Sellest olukorrast tingituna Eesti Puuetega Naiste Ühingu ettepanek Jõgeva Linnavalitsusele ja Betti Alveri Muuseumi Sihtasutusele on järgmine: koostöö raames palun leidke võimalus ehitada kõige lähemas tulevikus ühe ukse juurde nõuetele vastav kaldtee käsitoega. Selline positiivne tegevus kindlasti tooks palju rohkem külastusi väga atraktiivsele muuseumile ja vastaks Euroopa Liidu nõuetele seoses ligipääsetavuse osas kultuuriväärtustele.

EPNÜ tänab Betti Alveri Muuseumi juhatajat Toomas Muru väga meeleoluka ja silmaringi laiendava päeva eest puuetega naistele. Üks naine meie seast võttis päeva kokku sõnadega: Selliseid üritusi on meile ikka ja jälle vaja, et tunda ennast tõelise naisena.

EPNÜ tegevust selle projekti raames toetas ENÜ Sihtasutus, Dharma OÜ, Betti Alveri Muuseumi Sihtasutus, Tartu LV sotsiaalosakond ja kuus riigikogu naist: Maret Maripuu, Ivi Eenmaa, Kadri Simson, Kaia Iva, Ester Tuiksoo ja Siiri Oviir. Suur tänu!

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine

56453468