Juulist jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades

Alates 1. juulist 2009 lisandub soodusravimite loetellu kuus 50% soodustusega ravimit, kolm 75% soodustusega ravimit ja viis 100% soodustusega ravimit. Uus piirhind kehtestatakse esmakordselt ühe toimeaine puhul.

Alates juulist lisatakse soodusravimite loetellu toimeainet sunitiniib sisaldavad ravimpreparaadid nimetusega Sutent. Ravimit võib 100% soodusmääraga välja kirjutada onkoloog patsientidele, kelle ravi alustamist ja jätkamist sunitiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavalt määratud tingimustele. Samuti täiendatakse ravimi Roferon- A (interferoon alfa ) väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 100 korral ning täiendatakse toimeaineid alfaepoetiin, alfadarbepoetiin, beetaepoetiin ja metoksü-polüetüleenglükool-beetaepoetiin sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 100 korral. Muudetakse ka toimeaineid beklometasoon, budesoniid, fenoterool ja salbutamool sisaldavate ravimite väljakirjutamise tingimusi soodustuse protsendi 75 korral.

Soodustuse protsendiga 50 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:

1.tsetirisiin (allergiaravim);
2.venlafaksiin (meeleoluhäirete ravim);
3.alfusosiin (eesnäärme healoomulise suurenemise vastane ravim);
4.dihüdrokodeiin (valuvastane ravim);
5.meloksikaam (valuvastane ravim);
6.nebivolool (kõrgvererõhutõve ravim).
Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:

1.risedroonhape (osteoporoosiravim);
2.metüülprednisoloon (dermatooside ravim);
3.montelukast (astmaravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavad ravimid:
1.morfiin (valuvastane ravim);
2.latanoprost/timolool (glaukoomiravim);
3.topiramaat (epilepsiaravim);
4.levodopa/karbidopa/entakapoon (Parkinsoni tõve ravim);
5.beeta-1b-interferoon (hulgiskleroosi ravim).
Piirhinnad kehtestatakse järgmiste toimeainete gruppides:

Tulenevalt uute ravimite lisandumisest soodusravimite loetellu või ravimihindade langemisest kehtestatakse esmakordselt või muudetakse piirhindasid järgmiste ravimite gruppides:

1.montelukast (astmaravim);
2.risedroonhape (osteoporoosiravim);
3.topiramaat (epilepsiaravim);
4.atorvastatiin (kolesteroolitaset alandav ravim);
5.glimepiriid (suhkurtõve ravim);
6.ondansetroon (iiveldus- ja oksendamisvastane ravim);
7.mükofenoolhape (siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni vähendav ravim);
8.beeta-1b-interferoon (hulgiskleroosi ravim).
Piirhinnad muutuvad seoses uute ravimite turuletulekuga. Kui soodusravimite loetellu varem kantud ravimite hinnad ei lange, võib kindla tootenimega ravimit eelistavate patsientide jaoks omaosalus mõnevõrra suureneda. Soovitame inimestel konsulteerida oma arstiga, milline ravim oleks neile sobivaim. Kui arst on retsepti välja kirjutanud toimeaine järgi (mitte konkreetse tootja ravimi nimetusega), saab apteeker patsiendile sama toimeainega odavamaid ravimeid soovitada.

Ravimite loetelust arvatakse nende turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja 34 ravimipakendit:
ACETERIN 10 MG/ML suukaudsed tilgad, lahus 10 mg/ml 10 ml N1; ACIC 800 MG TABLETID tablett 800 mg N35; ARTHROTEC tablett 50mg+0,2mg N20; BURANA tablett 400mg N30; CAPTOHEXAL 12,5 tablett 12,5mg N20; CIPRAMIL 20 MG tablett 20 mg N14; CIPRAMIL 20 MG tablett 20 mg N100; CIRAL 60 tablett 60 mg N14; CO-RAMICOR 5+25 tablett 5 mg+25 mg N100; CO-RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg+12,5 mg N100; CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg+12,5mg/ml 60ml; EDRONAX tablett 4mg N20; ENAHEXAL COMP 20/6 tablett 20/6mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 1mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 2mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 3mg N30; GLIMEPIRID ACTAVIS tablett 4mg N30; KETONAL toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 200 mg N20; LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml Optiset N5; L-THYROXHEXAL 50 mcg N100; MSI 10 MG MUNDIPHARMA süstelahus 10mg/ml 1ml N10; MSI 20 MG MUNDIPHARMA süstelahus 20mg/ml 1ml N10; NO – SPA tablett 40mg N20; RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG tablett 2,5mg N28; RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG tablett 2,5mg N98; RECOXA 15 tablett 15 mg N10; RECOXA 7,5 tablett 7,5 mg N10; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 2 mg N60; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 3 mg N60; RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 4 mg N60; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N10; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N20; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N30; TRAMUNDIN RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N50.

Nimetatud ravimipakendite väljaarvamine loetelust ei halvenda oluliselt ravimivalikut – sama toimeainega ravimid teistelt ravimitootjatelt või ka samalt ravimitootjalt jäävad endiselt turustatavateks ja soodustatuteks.

Lisainfo:
Raili Rešetnikovs
Tervishoiuosakonna ravimipoliitika üksuse peaspetsialist
+372 62 69 141
Raili.Resetnikovs|ä|sm.ee
www.sm.ee  

Eli Lilles
Pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
Eli.Lilles|ä|sm.ee
www.sm.ee